Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Financovanie politických strán na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37845
Posledná úprava
13.11.2011
Zobrazené
1 154 x
Autor:
Yvanka62
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prvé politické strany vznikali už v starovekom Grécku ako zoskupenia slobodných občanov s úmyslom dosiahnuť spoločný cieľ. V tomto období boli skôr považované za niečo nežiaduce, čo rozdeľovalo spoločnosť a presadzovalo parciálne záujmy. Až v polovici 19. storočia po spoznaní slova demokracia začala spoločnosť vnímať politické strany ako určitý sprostredkovateľ medzi jednotlivcom, respektíve skupinou a štátom. Takéto moderné politické strany vznikali v USA. Ich činnosťou sa začal zaoberať štát, a to ich reguláciou zákonom a priznaním ústavného statusu. Môžeme povedať, že i v dnešnej dobe sa nájdu kritici, ktorí aj naďalej odmietajú nevyhnutnosť fungovania politických strán. Na to, aby mohla takáto politická strana fungovať, musí mať k dispozícií určité peňažné prostriedky. V dnešnom svete je spojenie politických strán a ich financovania háklivou témou, ktorá sa neustále otvára v čase predvolebných kampaní.

Dôvodom, prečo som si za tému tejto seminárnej práce vybrala práve túto, je dôležitosť prepojenia financovania politických strán a efektívneho fungovania politického procesu, ktoré je kľúčom k demokratickej spoločnosti. Často netransparentné príspevky od úspešných firiem prostredníctvom darov spoločnosť vníma ako určitý korupčný krok pre získavanie napríklad štátnych zákaziek. Cieľom tejto práce je porovnať krajiny a ich spôsoby financovania politických strán. Základom pre mňa bude teoretická časť práce, v ktorej všeobecne definujem politické strany, členenie politických strán a modely ich financovania. Praktická časť sa zameriava na politické strany v konkrétnych krajinách a ich model financovania.

Kľúčové slová:

politické strany

financovanieObsah:
 • ÚVOD 1
  1. Teoretická časť 2
  1.1. Modely financovania politických strán 3
  1.1.1. Verejné financovanie politických strán 3
  1.1.2. Súkromné financovanie politických strán 4
  1.1.3. Kombinovaný model financovania politických strán 5
  1.1.4. Financovanie a korupcia 6
  2. Aplikácia teoretických poznatkov v súvislostí s financovaním politických strán 8
  2.1. Financovanie politických strán v Spojených štátoch amerických 8
  2.2. Financovanie politických strán vo vybraných Európskych krajinách 9
  2.3. Financovanie politických strán v Slovenskej republike 11
  Záver 13
  Zoznam použitej literatúry 14

Zdroje:
 • Belko, M. 2005. Financovanie politických strán na Slovensku.
 • Čichoň, M. 1998. Závěrem. IN: Šimíček, V. (ed.). Financování politických stran v České republice. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav. 1998.
 • Fiala, P., Mareš, M., Sokol, P. 2007. Eurosrany – Politické strany na evropske úrovni. Brno : Společnosť pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007. 269 s. ISBN 978-80-87029-05-3
 • Johnson, D. J. 1997. Teóra verejnej voľby. Bratislava : SOFA, 1997. 353 s. ISBN 80-85752-43-3
 • Kopeček, L. 2007. Politicke strany na Slovensku 1989 – 2006. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 627 s. ISBN 978-80-7325-113
 • Medveď, J., Nemec, J., Orviská, M., Zimková, E. 2005. Verejné financie. Bratislava : SPRINT, 2005. 464 s. ISBN 80-89085-32-2
 • Outlý, J. 2003. Strany a stát, volby a finance. Vybrané aspekty primárních voleb a financování politických stran. Olomouc : Periplum, 2003. 134 s. ISBN 80-86624-12-9
 • Outlý, J. 2002. Financování politických stran státem : Poznámky k českému modelu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Politologica 1. Dostupné na internete: http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Politologica1/Politologica8.pdf
 • Roztočil, A. 1998. Financováni politických stran a srovnání jeho právní úpravy v evropských zemích. In: Šimíček, V. (ed., 1998): Financování politických stran v České republice. Brno : Mezinárodní politologický ústav.
 • Sičáková-Beblavá, E., Zemanovičová, D. 2002. Politické strany a financie – tajomstvo alebo dôvera?. Bratislava : Róbert Vico – vydavateľstvo, 2002. 52 s. ISBN 80-89041-62-0
 • www.cepsr.com
 • www.usainfo.sk
 • www.sme.sk
 • www.zbierka.sk
 • www.nrsr.sk