Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Aktuálne problémy verejného sektora v SR

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38187
Posledná úprava
17.11.2011
Zobrazené
1 532 x
Autor:
luckad2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Z mnohých tém, ktoré boli na výber, sme si zvolili práve túto, „Aktuálne problémy verejného sektora na Slovensku“, pretože ako už názov naznačuje, je to dnes veľmi aktuálna téma, o ktorej sa veľa hovorí a o ktorej je hovoriť veľmi dôležité – no dôležitejšie je proti týmto problémom niečo robiť. Je potrebné vedieť o problémoch, ktoré boli, sú a určite budú vo verejnom sektore (hlavne čo sa týka verejného obstarávania), pokiaľ sa k moci dostávajú ľudia podplatiteľní, nečestní, bez zmyslu pre spravodlivosť a bez štipky svedomia.

Cieľom našej seminárnej práce je poukázať na viaceré nedostatky, ktorým Slovensko čelí. Vytýčili sme si 2, podľa nášho názoru, najzávažnejšie problémy, ktorými sú korupcia a infraštruktúra na Slovensku. V ďalšej časti našej práce sa zameriame na jednu konkrétnu udalosť, ktorou je kauza „Emisie“, pretože si podľa nášho názoru zaslúži pozornosť (samozrejme nie len ona), keďže sa to týka nás všetkých, daňových poplatníkov.

Hlavným zdrojom informácií bol internet, hlavne časopisy ako eTrend, Hospodárske noviny, ale aj stránky rôznych výskumných agentúr. Čerpali sme ale aj z odbornej literatúry.

Kľúčové slová:

byrokracia

korupcia

verejný sektorObsah:
 • ÚVOD 2
  1. BYROKRACIA 3
  2. KORUPCIA VO VEREJNOM SEKTORE 4
  2.1. Rozdelenie korupcie 4
  2.2. Príčiny korupcie 5
  2.3. CPI 7
  3. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 12
  3.1. Financovanie dopravnej infraštruktúry 14
  3.2. Operačný program doprava 15
  3.3. Cestná infraštruktúra z pohľadu menších miest 15
  4. KAUZA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SO SPOLOČNOSŤOU INTERBLUE GROUP LLC 16
  4.1. Finančná stránka obchodu 17
  ZÁVER 19
  POUŽITÁ LITERATÚRA 20

Zdroje:
 • BÚTORA, M.: „Kde sme? Mentálne mapy Slovenska“ , Bratislava, Kaligram, 2010.
 • NEUBAUEROVÁ, E. – ZUBAĽOVÁ, A. a kol.: „Verejné financie (praktikum)“, Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM, 2009
 • SKOVAJSOVÁ, H.: „Aktuálne otázky problematiky korupcie v Slovenskej republike“ In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
 • TRANČÍK, I.: „Kto je zodpovedný za korupciu vo verejnom obstarávaní“. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2008.
 • VONGREJ, M.: „Komparácia CPI Slovenskej republiky so štátmi eurozóny“. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009.
 • VONGREJ, M.: „Korupčné správanie na Slovensku v období 2007-2009 a jeho porovnanie s ostatnými krajinami EÚ“. In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009.
 • Atlas: http://dnes.atlas.sk/slovensko/verejna-sfera/631155/wienk-medved-by-mal-o-interblue-informovat(10.3.2010)
 • EurActiv: http://www.euractiv.sk/europa-inak/clanok/slovensko-ma-najdrahsie-dialnice (6.3.2010)
 • EurActiv: http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/emisne-kvoty-komisia-prekrocila-svoje-pravomoci-013674(10.3.2010)
 • ...