Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Výdavky samosprávnych krajov ČR

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38696
Posledná úprava
22.11.2011
Zobrazené
1 254 x
Autor:
marianha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Finančný rozpočet je najdôležitejšou súčasťou finančného systému na úrovni samo-správy. Rozpočet kraja musí zvládnuť optimálne priradenie príjmov a výdavkov v súlade s úlohami, na plnenie ktorých boli všetky samosprávne kraje zriadené. Česká republika zria-dením samosprávnych krajov a najmä fiškálnou decentralizáciou odovzdala všetkým ú-zemným celkom väčšiu zodpovednosť pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov. S tým súvisia aj väčšie náklady na správu verejných financií. Lepšia distribúcia daní a transferov predpokladala zároveň zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja.

Ako si poradili kraje s dôsledkami hospodárskej a finančnej krízy po roku 2008? Aký bol jej vplyv na plánované výdavky samosprávnych krajov podľa viacročných rozpočto-vých prognóz?  

Moja seminárna práca v úvodných kapitolách predstaví históriu verejných rozpočtov ČR, legislatívny rámec rozpočtu samosprávneho kraja a inštitucionálnu zodpovednosť. Po základnom oboznámení s rozpočtovým procesom a rozpočtovou skladbou, analyzuje a porovnáva výdavky rozpočtu v rokoch 2008-2011. V závere uvediem aktuálny prípad opatrení s cieľom zníženia výdavkov v Olomouckom kraji.  

Kľúčové slová:

verejný rozpočet

samosprávne kraje

výdajeObsah:
 • Úvod...................................................................................................................................... 3

  1. Vývoj rozpočtov samosprávnych krajov v ČR............................................................... 4
  1.1. História rozpočtovania v ČR......................................................................................... 4
  1.2. Právne úpravy rozpočtovania samosprávneho kraja..................................................... 4
  1.3. Organizácia a inštitúcie samosprávneho kraja.............................................................. 5

  2. Rozpočet samosprávneho kraja...................................................................................... 6
  2.1. Návrh, schvaľovanie, plnenie a kontrola rozpočtu samosprávneho kraja.................... 7
  2.2. Rozpočtová skladba...................................................................................................... 8

  3. Výdavky rozpočtu samosprávneho kraja...................................................................... 10
  3.1. Bežné a kapitálové výdavky....................................................................................... 10
  3.2. Analýza vývoja výdavkov samosprávnych krajov v rokoch 2008-2010.................... 12
  3.2.1. Výdavky 2008-2009................................................................................................ 12
  3.2.2. Výdavky 2010 ........................................................................................................ 13
  3.2.3. Saldo hospodárenia krajov...................................................................................... 14
  3.2.4. Výhľad výdavkov rozpočtov samosprávnych krajov pre rok 2011........................ 15

  4. Aktuálny prípad výdavkov samosprávneho kraja......................................................... 18

  Záver.................................................................................................................................... 19

  Zoznam použitej literatúry.................................................................................................. 20

Zdroje: