Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1030
Posledná úprava
27.02.2015
Zobrazené
6 455 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
to hedge = ohraničiť, zaistiť
Pod slovom "hedging" rozumieme zaistenie príslušných investičných nástrojov proti výkyvom trhu. To sa väčšinou dosiahne použitím určitých nástrojov (neeting, opcie, futures). Ide teda o formu znižovania, zmierňovania, rozkladania a prenášania finančných rizík Za to je ochotný zaplatiť, resp. vzdať sa istej časti dôchodku v prospech toho, kto chce toto riziko za danú úplatu prevziať. Rozoznávame dva druhy hedgingov:
- vnútorný
Sú techniky realizované z vnútra spoločnosti. Sú zamerané na prevenciu vznikajúcich rizík. Spoločnosť ho realizuje prostredníctvom leadingu a laggingu, nettingu a matchingu.
- vonkajší
Hedging s použitím derivátov sa realizuje za účelom chrániť súčasnú hodnotu podnikových aktív či pasív alebo umožniť podniku profitovať zo súčasnej hodnoty aktív alebo pasív v budúcnosti. Je použiteľný všade, kde existuje možnosť postavenia protipozície. Základnými nástrojmi vonkajšej hedgingovej stratégie sú teda finančné deriváty.
Podstatou hedgingového obchodu je skutočnosť, že kurzy investičných nástrojov sa na termínovom a promptnom trhu pohybujú rovnakým smerom. Preto osoba hľadajúca zaistenie vstupuje v rovnakom čase na termínovom trhu do pozície opačnej ako na promptnom trhu. Túto operáciu realizuje hedger pomocou stratégií vytvorených z finančných derivátov, formou termínového alebo opčného kontraktu. Ak sa kurz aktíva na promptnom trhu vyvíja nepriaznivým smerom, stratu na promptnom trhu vykompenzuje zisk vyplývajúci z opačnej pozície na termínovom trhu. Výsledkom je, že investor má vďaka hedgingovému obchodu zabezpečenú pevnú cenu a nemusí sa obávať budúcich kurzových strát.Kľúčové slová:

forward

hedging

deriváty

swapy

kontraktyObsah:
 • ÚVOD 2
  1Finančné deriváty 3
  1.1Pevné termínové kontrakty 3
  1.1.1 Forwardy 3
  1.1.1.1 Úrokový forward 4
  1.1.1.2 Menový forward 5
  1.1.1.3 Akciový forward 5
  1.1.2 Futurity 5
  1.1.3 Swapy 6
  1.2 Opčné termínové kontrakty 7
  1.2.1 Opcie 7
  1.3 Členenie termínových a opčných kontraktov 9
  2 Príčiny vzniku a história finančných derivátov 10
  ZÁVER 12
  Zoznam použitej literatúry 12

Zdroje:
 • Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty. Grada Publishing, Praha 2002
 • I. Melicherčík, L. Olšárová, V. Úradníček: Kapitoly z finančnej matematiky1.Bratia Sabovci, s. r. o., Zvolen 2005
 • Blaha, I. Jendrichovaská: Opce, swapy a futures deriváty finančního trhu. Management Press, Praha1995