Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Vypracované otázky - manažment 2. ročník

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45352
Posledná úprava
03.11.2014
Zobrazené
878 x
Autor:
klaudia.gallova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základné členenie manažmentu
Základné stránky manažmentu:
1. Vecná stránka - disponuje a narába s podstatou a poslaním manažmentu. Vychádza z funkcií
manažmentu a klasifikácie. Pri klasifikácii sú rozoberané prístupy a najmä školy manažmentu.
2. Osobnostná stránka - zaoberá sa ľudským činiteľom v manažmente - ľudskými vzťahmi
a humanizáciou v riadiacej činnosti, ľudskými potrebami a motiváciou, vedením ľudí a štýlmi riadenia,
ale tiež i profilom, vlastnosťami manažéra a jeho obsahovou náplňou práce. Osobitné
a významné miesto pri tejto stránke majú manažérske aktivity, kariéra manažéra a v neposlednom
rade i výchova mladých manažérov.

Kľúčové slová:

členenie manažmentu

funkcie

role

klasická škola vedenia

behavioristický manažment

podstata a proces plánovania

druhy plánov

členenie cieľov

rozhodovanie

organizovanie

organizačná štruktúraObsah:
 • Obsah
  1. Základné členenie manažmentu -2-
  2. Funkcie manažmentu -2-
  3. Role manažmentu a manažérske zručnosti -3-
  4. Klasická škola riadenia a behavioristický manažment -4-
  Vedecký smer -4-
  Klasicky usporiadaná teória -5-
  Byrokratický manažment -5-
  Behavioristický manažment -5-
  5. Moderný manažment a empirický manažment -6-
  6. Japonský manažment -6-
  7. Podstata a proces plánovania -7-
  8. Druhy plánov -8-
  9. Členenie a formulovanie cieľov -9-
  10. Rozhodovanie (racionálne rozhodovanie, rozhodovanie za určitosti, neurčitosti a rizika, intuitívne rozhodovanie, metódy rozhodovania) -10-
  11. Rozhodovací proces -12-
  12. Programové a neprogramové rozhodnutia, štýly rozhodovania -12-
  13. Organizovanie - definícia a definovanie organizačnej štruktúry -13-
  14. Projektovanie organizácie a delegovanie právomocí -14-
  15. Základné typy organizačných štruktúr -16-
  16. Teória rysov a chovania, štýly vedenia -17-
  17. Súčasné prístupy k vedeniu -18-
  18. Súčasné problémy vodcovstva -19-
  19. Motivácia, proces motivácie, staršie teórie motivácie -19-
  20. Súčasné teórie motivácie -21-
  21. Praktické námety na motivovanie zamestnancov -22-
  22. Komunikácia - definícia, komunikácia ako model -24-
  23. Funkcia a formy komunikácie -24-
  24. Komunikačné zručnosti -26-
  25. Interpersonálna komunikácia -27-
  26. Komunikácia v rámci organizácie -29-
  27. Chovanie zamestnancov v organizácii -29-
  28. Osobnosť -30-
  29. Vnímanie -31-
  30. Kultúra organizácie -32-
  31. Prostredie organizácie -33-
  32. Kontrolný proces -34-
  33. Typy kontroly -35-

Zdroje:
 • Prednášky a cvičenia z manažmentu