Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Inovačná výkonnosť a podmienky podnikania na Slovensku

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38328
Posledná úprava
02.05.2016
Zobrazené
2 067 x
Autor:
evenleyy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vymedzením a hodnotením inovačnej výkonnosti a s tým súvisiacimi podmienkami podnikania na Slovensku. Objasňuje problematiku inovácií, vedecko-technickej vyspelosti a konkurencieschopnosti Slovenska v tejto oblasti. Definuje pojmy inovácie a s nimi súvisiace investície, inovačnú politiku na úrovni Európskej únie a na Slovensku a podnikateľské prostredie. V analytickej časti sa práca zaoberá konkrétnymi výsledkami inovačnej a podnikateľskej činnosti v rámci rôznych indexov a ukazovateľov. Hodnotí postavenie Slovenska v porovnaní s inými krajinami Európskej únie a sveta a taktiež jeho vnútornú výkonnosť. Bližšie sa zaoberá oblasťou výskumu a zhodnocuje a kvantifikuje výdavky na jeho vývoj. Nakoniec práca poukazuje na možné riešenia, ktoré by mohli byť prínosom a celkovým zlepšením stavu slovenskej vedy, techniky a inovácií.

Kľúčové slová:

inovácie

výskum a vývoj

podnikanie

technológieObsah:
 • Zoznam obrázkov 10
  Zoznam tabuliek 11
  Zoznam symbolov a skratiek 12
  Úvod 13
  1 Inovačná výkonnosť 15
  1.1 Definícia inovácií 15
  1.1.1 Rozdelenie inovácií 16
  1.1.2 Úloha inovácií 16
  1.2 Vedecko-technický pokrok 17
  1.2.1 Podpora financovania vedecko-technického rozvoja 18
  1.3 Investície ako dôležitý faktor inovácií 19
  1.4 Inovácie a motivácia 21
  1.5 Inovačný graf 22
  1.6 Inovačná politika a jej vymedzenie 23
  1.7 Inovačná politika v Európskej únii 25
  1.7.1 Lisabonská stratégia 25
  1.7.2 Pakt stability a rastu 27
  1.7.3 Stratégia Európa 2020 28
  1.8 Inovačná politika na Slovensku 30
  1.8.1 Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013 30
  1.8.2 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 31
  2 Podmienky podnikania na Slovensku 33
  2.1 Podnikateľské prostredie 33
  2.2 Podnikateľská aliancia Slovenska 33
  2.3 Hodnotenie podnikateľského prostredia 34
  2.3.1 Index konkurencieschopnosti 34
  2.3.2 Doing Businness Index 36
  2.3.3 Index podnikateľského prostredia (IPP) 38
  2.4 Analýza konkurencieschopnosti SR 40
  2.5 Hodnotenie inovačnej výkonnosti 43
  2.6 Štruktúra vedy, výskumu a inovácií na Slovensku 46
  3 SWOT analýza inovačnej výkonnosti SR a návrhy na jej zlepšenie 50
  Záver 53
  Zoznam použitej literatúry 54

Zdroje:
 • LISÝ, J. a kol. 2007. Ekonómia v novej ekonomike. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 634s. ISBN 978-80-8078-164-4.
 • BALOG, M. 2011. Inovácie „objavujú“ podnikatelia. [online].
 • KOVÁČ, M. 2003. Inovácie a technická tvorivosť. [online]. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach: Ústav technológií a manažmentu¸ 2003. 166s.
 • Inovácie.
 • SABADKA, D. 2009. Inovačná výkonnosť krajín EÚ. In Transfer inovácií. [online]. 2009, roč. 11, č. 9. Dostupné na internete: . ISSN 1337-7094.
 • KUZMIŠIN, P. 2010. Svetová
 • ...