Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 550   projektov
3 nových

Vplyv dopravnej politiky Európskej únie na regionálny rozvoj na Slovensku

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38189
Posledná úprava
17.11.2011
Zobrazené
1 125 x
Autor:
luckad2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálny projekt sa zaoberá vplyvom dopravnej politiky Európskej únie na regionálny rozvoj na Slovensku. Vstupom do spoločenstva Európskej únie prijalo Slovensko práva a povinnosti členských štátov. Jedným z práv je podieľať sa na dopravnej politike a riešení jej problémov. Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov regionálneho rozvoja. Nedostatočná dostupnosť územia je vážnou prekážkou obmedzujúcou rozvoj regiónov, prílev zahraničného a domáceho kapitálu a mobilitu pracovnej sily. Preto je potrebné vybudovať kvalitnú a funkčnú dopravnú infraštruktúru, prostredníctvom vybudovania transeurópskych dopravných sietí. Z týchto dôvodov je nevyhnutné prioritne pokračovať s výstavbou diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest v trasách nosnej siete TEN-T.

Kľúčové slová:

diaľnice

dopravná infraštruktúra

dopravná politika

regionálna politika

regionálny rozvojObsah:
  • 1. Aktuálny stav
    2. Formulácia problému
    3. Riešenie problému

Zdroje: