Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1215
Posledná úprava
21.06.2015
Zobrazené
7 178 x
Autor:
dreamer19
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod

V našej seminárnej práci sa budeme zaoberať spracovaním a vyhodnotením finančno-ekonomickej analýzy podniku Železiarne Podbrezová,a.s. Železiarne Podbrezová sme si vybrali z niekoľkých dôvodov. Jeden z hlavných dôvodov nášho výberu predstavuje skutočnosť, že Železiarne Podbrezová predstavujú najväčšieho zamestnávateľa na Horehroní. Ďalší dôvod spočíva v tom, že s týmto podnikom sme sa už stretli počas našej povinnej praxe v druhom ročníku. A posledný, ale zďaleka nie zanedbateľný dôvod pre nás predstavoval prístup k údajom, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie kvalitnej finančno-ekonomickej analýzy. Údaje potrebné na vypracovanie tejto seminárnej práce sme čerpali zo Zbierky listín Obchodného registra, z výročných správ spoločnosti, ktoré sú voľne prístupné na internete, ako aj z nášho predchádzajúceho pôsobenia vo firme. Ako študentom sa nám však nepodarilo dostať ku kompletným zdrojom informácií, ktoré majú interný charakter a preto ich budeme abstrahovať. Z dôvodu dodržania jednotlivých krokov finančno-ekonomickej analýzy podniku sa po krátkej charakteristike odvetvia, v ktorom firma pôsobí, stručnom opise firmy zameriame najskôr na analýzu účtovných výkazov a absolútnych ukazovateľov. V ďalšej časti nadviažeme na analýzu finančnej situácie podniku pomocou pomerových ukazovateľov a na základe získaných údajov uplatníme postupy, ktoré umožnia objektivizovať závery finančnej analýzy.

Kľúčové slová:

analýza

účtovné výkazy

finančné ukazovatele

EVA

prognozovanie

zadlženosť

rentabilita

nákladovosť

podnikObsah:
 • 1 Obsah 1
  2 Úvod 2
  3 Charakteristika odvetvia 3
  4 Charakteristika firmy 4
  4.1 Profil spoločnosti -4-
  4.2 História spoločnosti -5-
  4.3 Organizačná štruktúra -6-
  4.4 SWOT Analýza spoločnosti -7-
  5 Analýza účtovných výkazov -8-
  5.1 Dynamika a štruktúra aktív -8-
  5.2 Dynamika a štruktúra pasív -9-
  5.3 Analýza výkazu ziskov a strát -10-
  6 Analýza vybraných finančných ukazovateľov -11-
  6.1 Analýza rozdielových ukazovateľov -11-
  6.2 Analýza pomerových ukazovateľov -12-
  6.2.1 Ukazovatele likvidity -12-
  6.2.2 Ukazovatele aktivity -13-
  6.2.3 Analýza ukazovateľov zadlženosti -14-
  6.2.4 Ukazovatele rentability -15-
  6.2.5 Ukazovatele nákladovosti -16-
  7 Kvantifikácia vplyvu zmien determinujúcich činiteľov na zmenu ukazovateľa ROE -17-
  7.1 Kvantifikácia vplyvu zmien determinujúcich činiteľov na zmenu ukazovateľa ROE v roku 2004 -17-
  7.2 Kvantifikácia vplyvu zmien determinujúcich činiteľov na zmenu ukazovateľa ROE v roku 2005 -18-
  8 Alternatívne metódy hodnotenia výkonnosti podniku - ukazovateľ EVA -18-
  9 Prognózovanie finančnej situácie podniku -19-
  9.1 Index IN95 -20-
  9.2 Index IN05 -21-
  9.3 IN index -21-
  10 Záver -23-
  11 Použitá literatúra a informačné zdroje -24-
  12 Prílohy -25-

Zdroje:
 • Ficzová, I., Sedláček, J., Úradníček, V.: Finančno-ekonomická analýza podniku (Praktikum) - časť I. Banská Bystrica: OZ Financ, 2002. ISBN 80-968702-1-1
 • Ficzová, I., Sedláček, J., Úradníček, V.: Finančno-ekonomická analýza podniku (Praktikum) - časť II. Banská Bystrica: OZ Financ, 2002. ISBN 80-968702-1-1
 • Zalai, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: SPRINT - vfra, 2007. ISBN 978-80-89085-74-1