Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 49   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 103x
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1%
0,2 48x
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5%
0,1 0x
Seminárna práca na tému Kapitálovy trh
93,4%
0,1 7x
Závislosť európskych indexov a indexu Dow Jones od politických vplyvov, úrovne korupcie, deficitu štátneho rozpočtu
92,3%
0,2 6x
Fundamentálna a technická analýza
92,1%
0,4 20x
Zdroje podnikového kapitálu a kapitálová štruktúra
91,8%
0,1 22x
Úrokový faktor vo finančnom rozhodovaní podniku
91,8%
0,5 12x
Ochrana investícií - vzájomné dohody o ochrane investícií medzi SR a Chorvátskou republikou
89,0%
0,2 1x
Svetové devízové centrá
85,3%
0,1 2x
Možnosti a špecifické problémy financovania malých a stredných podnikov
84,6%
0,2 18x
Prednášky z predmetu Peňažné a kapitálové trhy
84,0%
0,4 18x
Finančné investície - prednášky + ťaháky
83,9%
0,2 8x
Kapitálová štruktúra podnikateľskej sféry - východiská
83,1%
0,1 60x
Riziká pri obligáciách
81,8%
0,1 4x
Depozitný certifikát, jeho oceňovanie a výnosnosť
81,3%
0,1 4x
Oceňovanie nehnuteľností
80,6%
0,4 10x
Technická analýza
80,3%
1,1 1x
Ratingové hodnotenie na mikroúrovni - vývoj ratingového hodnotenia konkrétneho podniku a jeho vplyv na cenu akcii
77,7%
0,1 6x
Zmeny, aktuality na slovenskom finančnom trhu spôsobené vstupom SR do EÚ
76,9%
0,2 7x
Investičný manažment - zadania príkladov na zápočty
76,3%
0,1 13x
Podielové investovanie
75,8%
0,1 2x
Odpisovanie majetku podniku
75,4%
0,1 6x
Kapitálová primeranosť komerčnej banky
75,2%
0,1 14x
Trh s nehnuteľnosťami, analýza trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku, porovnanie s Európou
75,0%
0,4 62x
Iné formy získavanie výrobných prostriedkov pre výrobný podnik
74,8%
0,1 0x
Finančné deriváty
74,1%
2,0 9x
Lízingový trh a prebiehajúca finančná a hospodárska kríza
73,8%
0,1 22x
Krátkodobý majetok
73,4%
0,1 3x
Finančný manažment - spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
73,4%
0,3 4x
Trh kapitálu a úrok
72,0%
0,1 3x
Dlhopisy - riešené príklady
70,8%
0,2 26x
Podnikateľský plán APSGroup, s.r.o.
70,6%
0,1 1x
Význam a ciele aktív a pasív
70,3%
0,1 1x
Finančno ekonomická analýza podniku
70,2%
0,3 12x
Kolektívne investovanie na Slovensku
68,7%
0,1 9x
Devízové trhy ako súčasť medzinárodných trhov
68,1%
0,1 1x
Dlhodobý majetok (databáza)
65,4%
1,2 3x
Opcie a opčné stratégie
65,3%
1,6 1x
Družstvo
65,2%
0,1 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: