Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Medzinárodné financie - poznámky z prednášok

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14183
Posledná úprava
21.07.2022
Zobrazené
2 182 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sylabus:
1. Bilancovanie vonkajších medzinárodných peň. vzťahov. Platobná bilancia (PB). Základné pojmy: platba, aké druhy platieb existujú, obchodná a PB, ek. bilancia, devízová bilancia, jej horizontálna a vertikálna štruktúra.
2. Bežné druhy PB. Vymedzenie salda PB a jej interpretácia. Unifikačné a koordinačné snahy MMF.
3. Determinácia menového kurzu. Kvantitatívna a kvalitatívna stránka menového kurzu. PB a menový kurz. Špekulácia a menový kurz. Saldo PB a menový kurz.
4. Paritné vzťahy a prognózovanie menového kurzu. Základné vzťahy: parita kúpnej sily a inflačný diferenciál, parita kúpnej sily, cla, dovozné kontingenty a parita úr. miery a úr. diferenciál (určovanie termínovaných devízových kurzov)
5. Medzinárodný Fisherov efekt a porovnanie najrozšírenejších teórií menového kurzu (teória PB, monetárna t., ...).
6. Systémy menových kurzov. Objektívna a subjektívna stránka menového kurzu. Klasifikácia systémov menových kurzov. Systémy voľne pohyblivých men. kurzov, pevné devízové kurzy.
7. Vývoj menového kurzu SR po 2. sv. vojne. Súčasné systémy menového kurzu a liberalizácia devízového režimu v SR.
8. Medzinárodná menová a finančná spolupráca pred 1. sv. vojnou, medzi vojnami, po 2. sv. vojne. Bretton-woodsky menový systém a nový reformovaný medzinárodný menový systém. Začlenenie SR do MMF.
9. Vývoj medzinárodnej menovej spolupráce po 2. sv. vojne v Európe. Príčiny a motívy vytvorenia európskeho menového systému, jeho zásady a ciele. Otázky budovania užšej men. spolupráce v rámci EÚ a Európskej menovej únie.
10. Medzinárodné peň. inštitúcie: MMF. Jeho úlohy a ciele činnosti. Členské kvóty a ich význam. Finančné operácie a transakcie MMF. Štruktúra zdrojov. Úvery poskytované. Osobitné práva čerpania. Organizácia a riadenie. Skupina Svetovej banky: Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj - a jej pridružené inštitúcie. Ostatné peň. medz. inštitúcie.
11. Medzinárodná likvidita a devízové rezervy. Súčasné poňatie medz. likvidity a rezerv. Kvalitatívna a kvantitatívna stránka.
12. Medzinárodný platob. styk. Systémy, formy, technika, platob. prostriedky.
...

Kľúčové slová:

financie

medzinárodné financie

bilancovanie

platba

devíza

obchodná bilancia

menový kurz

mena

obchod

peniaze

peňažný vzťah

kúpna sila

Fisherov efekt

strata

ziskObsah:
 • Bilancovanie vonkajších peň. vzťahov.
  Vymedzenie zákl. pojmov
  Horizontálna a vertikálna štruktúra PB
  Bežné druhy PB
  Determinácia menového kurzu
  Teória parity kúpnej sily
  Fisherov efekt
  Systémy menových kurzov (MK)
  Vývoj medzinárodnej menovej spolupráce
  1) obdobie - do 1. svetovej vojny
  2) obdobie - medzi 1. a 2. sv. vojnou
  3) obdobie po 2. sv. vojne

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky