Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47623
Posledná úprava
06.11.2019
Zobrazené
591 x
Autor:
th12
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každá domácnosť a v podstate každý človek rieši otázky, ktoré sú rozhodovaním o investovaní. Sú to záležitosti týkajúce sa nakladania s majetkom, jeho získavaním a tiež predaja alebo iného spôsobu, ako sa ho zbaviť.
V prípade, že máte voľné peňažné prostriedky, môžete sa rozhodnúť, či ich použijete na nákup tovarov a služieb, alebo ich môžete nechať v banke na účte. V prípade, že ani jedna z možností pre vás neznie lákavo, môžete voľné peňažné prostriedky investovať.
Kapitálový trh zabezpečuje dlhodobé zdroje financovania - kapitál. Kapitálové trhy sa delia na akciové a dlhopisové. Na kapitálový trh prichádzajú investori, ktorí majú záujem o dlhodobé investovanie, ako podnikateľské spoločnosti, banky, poisťovne, investičné spoločnosti, orgány verejného sektora, obyvateľstvo a pod.
V tejto práci predstavíme, čo je to peňažný a kapitálový trh. Budeme sa zaoberať čo je to investovanie a do čoho môžeme investovať. Na koniec sa pozrieme na investičnú činnosť vo firme Sevis.

Kľúčové slová:

finančny trh

investovanie

kapitalovy trhObsah:
 • 1 OBSAH
  1 Úvod 3
  2 Finančný trh 4
  2.1 Členenie finančných trhov 4
  2.2 Subjekty na finančných trhoch 5
  2.3 Funkcie finančného trhu 5
  3 Kapitálový trh 6
  3.1 Subjekty kapitálového trhu 7
  3.2 Nástroje kapitálového trhu 7
  3.3 Členenie Kapitálového Trhu: 8
  4 Vznik a vývoj kapitálového trhu na Slovensku 8
  4.1 Búdúcnosť slovenského kapitálového trhu 9
  5 Investovanie 9
  5.1 Riziko vs. výnos vs. likvidita 10
  5.2 Očakávaná miera výnosu 10
  5.3 Investičné riziko 11
  5.4 Likvidita investičných nástrojov 11
  6 Investovanie na kapitálovom trhu 12
  6.1 Kedy individuálne investovať? 12
  7 Investovanie na kapitálovom trhu v spoločnosti sevis 13
  8 Záver 15
  9 Použitá literatúra 16

Zdroje:
 • 1. Chovancová, B. a kol. 2006. Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava : Iura Edition, 2006. 612 s. ISBN 80-8078-089-7.
 • 2. Doc. Ing. Božena Chovancová, CSc., a kol.: Finančný trh, Nástroje, transakcie, inštitúcie, Eurounion, Bratislava, 2002, ISBN 80-88984-31-9
 • 3. NÝVLTOVÁ,Romana - REŽŇÁKOVÁ ,Mária .2007. Mezinárodní kapitálové trhy - zdroj financování.Praha: GRADA Publishing, a.s..224s. ISBN 978-80-247-1922-1.
 • 4. VESELÁ, Jitka .2007. Investování na kapitálových trzích.Praha:ASPI.703s. ISBN 8073572976.
 • 5. ZALEZAKOVA,Silvia.2012.Dopady finančnej krízy na kapitálový trh SR[online]. Banská Bystrica: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS .121. [cit. 2019-03-03].Dostupné na:
 • 6. Finančný trh.2015.In Euroekonom.sk[online].© 2015 [cit. 2019-03-02]. Dostupné na:
 • 7. Investovanie na kapitálovom trhu za 3 kvartaly.2019.In Sevis.sk[online].© 2019 [cit. 2019-03-2]. Dostupné na:< https://www.sevis.sk/page/index.php/sk/kapitalovy-trh-a-investovanie/item/725-investovanie-na-kapitalovom-trhu-za-3-kvartaly-2018.html >
 • 8. Ako investovať.2017.In Finance.sk[online].© 2017 [cit. 2019-03-2]. Dostupné na:
 • 9. Kapitálový trh.2016.InFinancný kompas.sk [online].© 2016 [cit. 2019-03-2]. Dostupné na:
 • 10. Podarí sa oživiť domáci kapitálový trh.2018.Finweb.hodline.sk[online].© 2018 [cit. 2019-03-10].Dostupné na:
 • 11. Kapitálový trh.Totalmoney.sk[online © 2019 [cit. 2019-19-3].Dostupné na: