Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
106 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3858
Posledná úprava
13.06.2017
Zobrazené
6 845 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Priame zahraničné investície sú bezpochyby dôležitým nástrojom pri transformácii a reštrukturalizácii ekonomiky. Tento nástroj zatiaľ úspešne využíva vo svoj prospech aj Slovenská republika, ktorá sa v posledných rokoch stala ich významným príjemcom. Každá nová zahraničná investícia predstavuje záujem zahraničného investora nielen o našu krajinu, ale hlavne o komparatívnu výhodu, ktorú vlastníme a za pomoci ktorej je investor schopný dosahovať uspokojivý zisk.

Vo svojej práci sa snažím objasniť, čo znamená pojem priama zahraničná investícia, aké poznáme jej formy, aké sú hlavné motívy investorov umiestniť svoj kapitál do tej - ktorej krajiny a takisto poukazujem na kladné aj záporné aspekty spojené s priamymi zahraničnými investíciami. V nasledujúcej kapitole som stručne zhrnul vývoj priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike za uplynulý rok z hľadiska odvetvovej štruktúry, pôvodu investorov a ich regionálneho rozmiestnenia.

Na záver svojej práce som umiestnil dve prípadové štúdie. Jedna z nich sa týka spoločnosti, ktorá sa rozhodla investovať do Českej republiky, ale v konečnom dôsledku táto investícia dokumentuje negatívny efekt PZI, ktorý sa môže čoskoro prejaviť aj v našej ekonomike.

Kľúčové slová:

priame zahraničné investície

materská firma

hostiteľská firma

pozitívne efekty

flextronics

determinantyObsah:
 • 1. Pojem zahraničné investície 4
  2. Definícia priamych zahraničných investícií 5
  2.1 Formy PZI 6
  2.1.1 Členenie PZI podľa spôsobu vstupu do hostiteľskej krajiny 6
  2.1.2 Členenie PZI podľa špecializácie materskej firmy 7
  2.2 Determinanty príilevu PZI 7
  3. Efekty PZI 9
  3.1 Pozitívne efekty 9
  3.2 Negatívne efekty 11
  4. Vývoj PZI na slovensku v roku 2006 12
  4.1 PZI verzus euro 14
  5. Prípadové štúdie 15
  5.1 Príliv PZI z francúzska do slovenskej republiky 15
  5.2 Flextronics 16
  Záver 18
  Zoznam použitej literatúry 19

Zdroje:
 • Baláž P. a kol.: Medzinárodné podnikanie, Sprint vfra, Bratislava 2005
 • Benáček, V.: Přímé zahraniční investice v české ekonomice, Politická ekonomie, Praha 2000
 • Lisý, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike , Edícia Ekonómia, Bratislava 2005
 • Matejašák, M.: Bakalárska práca - Príliv priamych zahraničných investícií do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993-2003, Univerzita Karlova v Praze, 2004
 • Srholec, M.: Přímé zahraniční investice v České republice, Linde, Praha 2004
 • Srholec M.: Mýtus o přímých zahraničních investicích, Linde, Praha 2005
 • World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, New York and Geneva, United Nations, 2004 , dostupné z http://www.unctad.org