Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12696
Posledná úprava
13.08.2020
Zobrazené
2 009 x
Autor:
dominikaaa7
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Zmluva o úvere je upravená Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., v III. časti Obchodné záväzkové vzťahy, v Hlave II - Osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch, v Dieli V Zmluva o úvere (§ 497 - § 507).

Zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.
Zmluva o úvere zakladá medzi zmluvnými stranami záväzkový vzťah, ktorý sa bez ohľadu na povahu účastníkov bude vždy spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka [tzv. absolútny obchod - § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka]. Zmluva o úvere je konsenzuálnym kontraktom, takže na vznik záväzkového právneho vzťahu z tejto zmluvy postačuje dohoda zmluvných strán o podstatných častiach zmluvy. Tým sa zmluva o úvere zároveň odlišuje od zmluvy o pôžičke upravenej v ustanovení § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá má charakter reálneho kontraktu, a okrem dohody zmluvných strán o podstatných častiach zmluvy sa na vznik záväzku z nej vyžaduje aj skutočné odovzdanie predmetu pôžičky...

Kľúčové slová:

zmluva

úver

zmluva o úver

peniaze

peňažné prostriedky

úrokovanie

obchod

zákon

zákonník

obchodný zákonník

veriteľ

dlžník

kontokorektný

revolvingový

účelový

hypotekárny

ručenieObsah:
 • Zmluva o úvere -3-
  Zmluvné strany -4-
  Práva a povinnosti -4-
  Predmet zmluvy -4-
  Členenie úverov -4-
  Lehota na poskytnutie úveru -7-
  Poskytnutie peňažných prostriedkov -7-
  Pravidlá úrokovania -7-
  Vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov -8-
  Sankcie pre prípad nedodržania podmienok k úverovej zmluve -8-
  Použitá literatúra -9-
  Prílohy -10-

Zdroje: