Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Finančný manažment vo verejnom sektore

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
95 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41783
Posledná úprava
01.04.2013
Zobrazené
3 425 x
Autor:
silvuskakovacova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Teoretické východiská, osobitosti FM vo VS
Ekonomická podstata finančného manažmentu
Finanční manažéri sú zodpovední za všetky prijímané finančné rozhodnutia, ktoré musia byť:
- V súlade s dodržiavaním právnych noriem,
- Podriadené rešpektovaniu faktorov vonkajšieho ekonomického prostredia, stavu dynamiky ekonomického prostredia (HNP, HDP, zamestnanosť), rozpočtovej politike (daňový systém), monetárnej politike, vývoju inflácie...
- Podriadené rozvoju finančnej infraštruktúry (pôsobeniu finančných sprostredkovateľov – bánk, sporiteľní, investičných sprostredkovateľov, finančného poradenstva a rozpočtovej sústavy).

Postavenie a úloha finančných manažérov:
Špecialisti
Univerzalisti
Rozpočtári
Daňoví manažéri
Finanční kontrolóri
Špecialisti kapitálového trhu, štatistiky a medzinárodného porovnávania

Závislosť na úrovni riadenia:
Štát
Obec/Mesto
VÚC
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Existujú otvorené problémy vzťahov medzi finančnými manažérmi a volenými orgánmi
...

2. Základný model finančného manažmentu vo VS
Riadenie organizácií verejnej správy (NEW PUBLIC MANAGEMENT)
Benchmarking
- Je spôsob, ktorým sa meria kvalita poskytnutých služieb,
- Predstavuje metódu, ktorá porovná kvalitu poskytovanej služby s porovnateľnou jednotkou,
- Umožňuje porovnať určitú oblasť s inou, jej podobnou oblasťou, pritom bude pre každú z dotyčných oblastí vybraná momentálne najlepšia,

Controlling
- Je súčasť riadenia a jeho obsahom sú formulácie cieľov, plánovania a riadenia.
- Orientuje sa na proces poskytovania verejných služieb, zhromažďuje dáta, spracúva ich a interpretuje povolaným pre potreby riadenia.
- 5 fáz: definovanie cieľov, plánovanie, kontrola, analýza odchyliek od požadovaného stavu, nápravné opatrenia
...

Kľúčové slová:

finančný manažment

manažment rozpočtového hospodárenia

manažment hospodárenia municipality

finančná kontrola

NBS

VÚC

komerčné bankyObsah:
 • 1. Teoretické východiská, osobitosti FM vo VS
  2. Základný model finančného manažmentu vo VS
  3. Finančný manažment subjektov verejného sektora
  4. Manažment rozpočtového fin. hospodárenia VS
  5. Manažment fin. hospodárenia municipality a VUC
  6. Finančná kontrola vo VS
  7. NBS a komerčné banky
  8. Úver vo finančnom manažmente subjektov VS
  9. Investície vo VS a Inovatívne formy financovania
  10. Finančná podpora zo strany štátu

Zdroje:
 • BARÁNIK, M. a kol. 2005. Úvod do ekonómie, ekonomiky a verejnej správy. Trenčín, 2005. ISBN 80-8075-061-0
 • FRIEBERG, F.: 1999. Finančný controlling. Management press. Praha, 1999.
 • KRIŽO, P. Nástroje regionálnej politiky a ich uplatňovanie v Slovenskej Republike s dôrazom na úverovú politiku. Banská Bystrica. 2008
 • MATOUŠKOVÁ, Z. a kol. 2000. Regionální a municipální ekonomika. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. ISBN 80-245-0052-3
 • NINÁČOVÁ, V. 2007.: Základy finančného manažmentu. Bratislava: Merkury, 2007
 • REKTOŘÍK, J. a kol. 2003. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Ekopress, s.r.o., 2003. ISBN 80-86119-72-6
 • Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • Zákon o štátnej pomoci
 • Zákon o investičných stimuloch
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko