Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Peniaze a peňažný trh v Slovenskej republike

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41706
Posledná úprava
09.03.2013
Zobrazené
2 414 x
Autor:
alexandra.kapralova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Práca predstavuje priblíženie pojmu “peniaze“, ich vývoj od naturálnej výmeny až po podobu, v ktorej ich poznáme v súčasnosti. Zameriavame sa aj na funkcie peňazí, charakteristiku dopytu a ponuky peňazí, peňažný trh a infláciu. Opisuje i dôvody vznik centrálnych bánk vo svete ako aj vznik Slovenskej národnej banky a národnej banky Slovenska.

Úvod
S peniazmi sa stretávame každý z nás takmer denne, pri nákupoch, v obchode, platení na pošte, pri výplate mzdy a podobne. Cieľom seminárnej práce je poukázať na základné poznatky v oblasti peňazí a peňažného trhu v Slovenskej republike. Predmetom tejto práce je priblížiť pojem “peniaze“, ich vývoj od naturálnej výmeny až po podobu, v ktorej ich poznáme v súčasnosti. Ďalej sa zameriavame aj na funkcie peňazí, na charakteristiku dopytu a ponuky peňazí. Vymedzíme pojem “peňažný trh“, jeho definíciu a nástroje. Priblížime aj subjekty peňažného trhu ktorými sú najmä banky a veľkí investori (orgány verejného sektora, podniky, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie). Subjekty predstavujú na peňažnom trhu dopyt alebo ponuku, a obchodujú s nástrojmi, ktorými sú zmenky, šeky, pokladničné poukážky a podobne, ktorým sa takisto budeme venovať. Rozčleníme si peňažný trh na trh krátkodobých cenných papierov a krátkodobých úverov. Dôležité postavenie na tomto trhu má centrálna banka. Vysvetlíme si dôvody vzniku centrálnych bánk a priblížime si Národnú banku Slovenska. Na peňažnom trhu sa stretávame s rôznymi ekonomickými javmi, pričom v tejto práci si rozoberieme vzťah peňazí a inflácie. Obsahom práce budú aj aktuálne informácie o peňažnom trhu Slovenska...

Kľúčové slová:

peniaze

peňažný trh

centrálna banka

inflácia

peňažné agregáty

Banková rada NBS

NBS

Centrálna banka

bankovníctvoObsah:
 • ÚVOD 5
  1 DEFINÍCIA A VÝVOJ PEŇAZÍ 6
  2 FUNKCIE PEŇAZÍ 7
  3 PEŇAŽNÉ AGREGÁTY 8
  4 PEŇAŽNÝ TRH 9
  4.1 Subjekty a nástroje peňažného trhu 9
  5 CENTRÁLNA BANKA 10
  5.1 Vznik a vývoj centrálneho bankovníctva 10
  5.1.1 Príčiny vzniku centrálnej banky 11
  5.2 Centrálne banky v histórii Slovenska 11
  5.3 Banková rada NBS 12
  6 INFLÁCIA A PENIAZE 13
  6.1 Spôsoby merania a sledovania inflácie 13
  6.2 Druhy inflácie 14
  6.3 Dôsledky a účinky inflácie 15
  6.4 Vývoj inflácie v SR vo februári 2012 15
  7 ZÁVER 17
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 18
  PRÍLOHY 19

Zdroje:
 • BALÁŽ, V. FED tlačí peniaze: hrozí inflácia? . In Investor [online]. 2009, 05 [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete : .
 • BANKOVNÍCTVO A FINANČNÍCTVO Členenie finančného trhu [online]. Bratislava : BANKOVNICTVO.SK, 2009. [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete : .
 • EUROEKONÓM Centrálna banka. [online]. Bratislava: EUROEOKONOM.SK, 2012. [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete : .
 • HEILBRONER, R. L. – THUROW, L. C. Čo je ekonómia?. 1 vyd. Bratislava: Bradlo, 1994. 106 - 113 s. ISBN80-7127-060-1.
 • LAURINČÍK, J. Rakúske školy – dokedy ešte?. [online]. Bratislava : RAKUSKASKOLA.SK, 2010. [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete : .
 • NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Banková rada NBS [online]. Bratislava: NBS.SK, 2012. [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete : .
 • NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Komentár NBS k vývoju inflácie vo februári 2012. [online]. Bratislava: NBS.SK, 2012. [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete :
 • NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA O národnej banke. [online]. Bratislava : NBS.SK, 2012. [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete : .
 • NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Základné informácie. [online]. Bratislava: NBS.SK, 2012. [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete : .
 • ŠLOSÁR, R. a kol. Základy ekonómie a ekonomiky. 1. vyd. Bratsilava: SPN, 1995. 84 s. ISBN 80-08-00379-0.
 • TKÁČ, M. Ako vznikla národná banka Slovenska. [online]. Bratislava : EUROTOPSHOP.SK 2006. [cit. 2012-02-14]. Dostupné na internete : .