Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11498
Posledná úprava
03.12.2018
Zobrazené
1 521 x
Autor:
pijacaaa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Úvod

Systém verejných financií v širiších súvislostiach nie je možné pochopiť bez objasnenia mechanizmu verejnej voľby. A práve táto problematika predstavuje tému nasledovnej seminárnej práce, v ktorej pôjde o objasnenie základov verejnej voľby a jej vzťahu k verejným financiám. Konkrétne o objasnenie jednotlivých pojmov, ktoré sú úzko späté s danou tematikou ako napr.: verejná voľba, alokácia zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián a pod.

2. Metodika a metodológia práce
Postup, ktorý som si zvolil pri vypracovaní tejto práce pozostával zo štúdia literatúry k danej téme a vyhľadávania na odborných stránkach internetu. Témou mojej práce sú už zadefinované pojmy a fakty, ktoré je len ťažko možné ďalej rozvíjať a meniť. Z tohoto dôvodu som zozbieral najzaujímavejšie skutočnosti o danej tematike z rôznych existujúcich zdrojov do jednej prehľadnej práce.

Kľúčové slová:

metodika

metodológia

rozhodovanie

demokracia

mechanizmus

volebný systém

paradoxObsah:
 • 1.Úvod 3
  2. Metodika a metodológia práce 3
  3. Teória verejnej voľby 3
  3.1 Rozhodovanie v demokracii 4
  3.2 Verejné mechanizmy alokácie zdrojov 5
  4. Subjekty verejnej voľby 6
  4.1 Volič medián 7
  5. Mechanizmus verejnej voľby 7
  5.1 Definícia volebných systémov 7
  5.1.1 Väčšinový volebný systém 8
  5.1.2 Pomerný volebný systém 9
  6. Volebný paradox 10
  7. Slovenský systém volieb 11
  8. Záver 12
  8. Použitá literatúra 13

Zdroje:
 • Hamerníková, B. a. (2000). Veřejné finance-cvičebnice. Praha: EUROLEX BOHEMIA.
 • Hamerníková, B. a. (2000). Veřejné finance-učebnice. Praha: EUROLEX BOHEMIA.
 • Macková, E. (2002). Vybrané problémy verejného sektora a verejného manažmentu. Bratislava: EKONÓM.
 • Neubauerová, E. a. (2001). Teórie vo verejných financiách. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
 • Peková, J. (1999). Veřejné finance. Praha: CODEX Bohemia.
 • Rudolf Sivák a kolektív. (2007). Verejné financie. Bratislava: Iura Edition.