Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Podnikové financie - štátnicové otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47053
Posledná úprava
25.09.2017
Zobrazené
572 x
Autor:
P816
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU A ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE VYUŽÍVANÉ PRI FINANČNOM RIADENÍ
- Finančné rozhodovanie je súčasťou finančného riadenia podniku
- finančné riadenie je organickým spojením 2 procesov, pričom jedeným z nich je finančné rozhodovania druhým je realizácia rozhodovania
- k základným kategóriám finančného rozhodovania patrí:
» Zisk
» Peň. toky v hotovosti (cash-flow)
» Úrok a úrokové miera
» Časová hodnota peňazí
» Riziko a neistota
» Požadovaná miera výnosu
» Náklady alternatívnych (stratených) príležitostí

Hospodársky výsledok
- rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku
- rozdiel medzi majetkom podniku na začiatku a na konci obdobia za jeden rok
- ovplyvňuje viacero skutočností:
• množstvo produkcie
• štruktúra realizovanej produkcie (výrobky, ktoré podnik vyrába)
• náklady na kus realizovanej produkcie
• cena za kus realizovanej produkcie

Kľúčové slová:

Podnikové financie

PF

FPM

EMP

EUBA

štátnicové otázky

vypracované otázky na štátniceObsah:
 • Podnikové financie
  1. Finančné riadenie podniku a základné kategórie využívané pri finančnom riadení.
  2. Finančná, kapitálová štruktúra a finančné ciele podniku.
  3. Získavanie vlastného kapitálu podniku z externých a interných finančných zdrojov.
  4. Získavanie finančných zdrojov úverovou formou.
  5. Charakteristika finančných aspektov investícií do dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného
  majetku podniku a metódy výberu vhodného variantu investičného projektu.
  6. Financovanie obežného majetku podniku. Manažment zásob, pohľadávok a peňažných prostriedkov.
  Peňažný cyklus podniku.