Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12951
Posledná úprava
14.09.2020
Zobrazené
1 236 x
Autor:
mrcina88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Finančná stránka podnikateľskej činnosti - pohyb peňažných prúdov, ktoré zabezpečujú:
- získavanie finančných zdrojov
- použitie získaných finančných zdrojov na nákup potrebných zložiek majetku - investičné projekty
- produktívne využívanie majetku podniku
- rozdeľovanie finančných výsledkov podnikateľskej činnosti (dividendová politika)

Vzťah podnikania a financovania je možno zhrnúť do týchto bodov:
- bez kapitálu nie je možné podnikať.
- cieľom podnikania je dosiahnutie rentability vloženého kapitálu.
- s činnosťou podniku je spojené finančné riziko - určitá strata alebo úplne premrhanie kapitálu.
- podnik je v spojení s finančným trhom.

Podnikateľ - riešenie rozhodovacích situácií typu:
- koľko mám vlastného kapitálu a kde ho najvýhodnejšie umiestniť,
- koľko kapitálu potrebujem na uvažované podnikateľské zámery, a aký sľubujú výnos,
- koľko kapitálu musí byť udržované v pohotovosti pre vyrovnanie očakávaného deficitu voľných
...

Kľúčové slová:

podnik

financie

podnikové financie

peniaze

čas

hodnota

hodnota peňazí

trh

finančný trh

podnikanie

majetok

financovanie

zákon

dlhopis

ekonomikaObsah:
 • Základné pojmy a kategórie podnikových financií
  Časová hodnota peňazí
  Finančný trh
  Právne formy podnikania v SR
  Majetková a finančná štruktúra podniku
  Zdroje financovania podniku
  Akcie na doručiteľa a na meno
  Zdroje financovania
  Zákon o dlhopisoch
  Financovanie krátkodobého majetku
  Zvláštne zdroje financovania
  Oceňovanie podniku - ekonomické aspekty

Zdroje:
 • ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
 • Vlachynský K. a kol.: Podnikové financie, Súvaha, spol. s r.o., Bratislava, 2002
 • Jindřichovská, I.  Blaha, Z. S.: Podnikové finance, Management Press, Praha, 2001
 • Brealey, R.A. - Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press, Praha, 2000
 • Radová, J. - Dvořák, P.: Finanční matematika pro každého, Grada Publishing, Praha, 1997
 • Huťka, V. - Peller, F.: Finančná matematika v Exceli, Elita, Bratislava, 1999
 • Mlčoch, J. : Oceňování podniku, LINDE, Praha, 1998
 • Valach, J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, s.r.o., Praha, 1997