Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38542
Posledná úprava
17.10.2011
Zobrazené
1 628 x
Autor:
novakova.mixalka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
0. ÚVOD
Keďže vstupujem na zahraničný trh, budem sa snažiť vstúpiť naň s novými produktmi, ktoré ešte ľudia nepoznajú resp. o nich veľa nevedia. Takisto je potrebné vstúpiť na trh, ktorý ešte nie je nasýtený z dôvodu získania zákazníkov. Rovnako je dôležitá interdepencia, čo v našom prípade znamená vzájomnú prepojenosť medzi štátmi.

1. PROBLEMATIKA
Teoretická časť
Obchod je odvetvie hospodárstva, článok medzi odvetviami. Týka sa výmeny produktov formou kúpy a predaja . Označuje operáciu, ako aj činnosť, ktorá môže byť lokálna, medzinárodná, veľkoobchodná resp. maloobchodná, alebo odvetvie, ale rovnako aj miesto, kde sa vykonáva. Termín obchod sa často používa ako synonymum maloobchodu. (1)

Špecializovaný obchod je maloobchodná predajňa, ktorá ponúka široký sortiment alebo celú hĺbku produktového radu špeciálnych produktov od jedného alebo viacerých výrobcov.

Medzinárodný obchod je súbor obchodných aktivít vo viacerých krajinách na kontinente alebo rozsiahlom teritóriu. Najčastejšie sa spája s medzinárodným transferom tovaru, a to z viacerých dôvodov:
- medzinárodný obchod s tovarom historicky predchádzal medzinárodný obchod so službami
- medzinárodný obchod so službami bol v minulosti v porovnaní s klasickým medzinárodným obchodom s tovarom menej významný
- medzinárodný obchod so službami je často podmienený obchodom s tovarom
- medzinárodný transfer tovaru pravidelne evidujú colné úrady a publikuje sa v špecifických prehľadoch. To však neznamená, že evidencia a publikovanie sa nevzťahuje aj na transfer služieb...

2. CIEĽ PRÁCE
Cieľom mojej práce je namodelovať firmu s ktorom chcem vstúpiť na zahraničný trh, charakterizovať túto krajinu z hľadiska politického, právneho, ekonomického, sociálneho, demografického, kultúrneho, geografického a prírodného. Na základe analýzy trhu je potrebné zistiť podmienky ovplyvňujúce úspešnosť presadenia sa mojej firmy na zahraničnom trhu a stanoviť najvhodnejšiu formu vstupu firmy na zahraničný trh z hľadiska exportu.

4. PREDSTAVENIE FIRMY
Charakteristika firmy
Predmetom činnosti firmy Bio s.r.o. je výroba biopotravín z bioproduktov:
Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Bioproduktom je napr. dopestované obilie, zelenina, doplnkové potraviny, krmivá,ďalej vychované zvieratá ako kurčatá, ovce ap., ale i vajcia ekologických sliepok...

Kľúčové slová:

obchod

export

trh

medzinárodný obchodObsah:
 • 0. ÚVOD 1
  1. PROBLEMATIKA 1
  Teoretická časť 1
  2. CIEĽ PRÁCE 2
  Cieľ firmy 3
  3. METODIKA PRÁCE 3
  4. PREDSTAVENIE FIRMY 4
  Charakteristika firmy 4
  5. OBCHODNÝ PRÍPAD 7
  Hrubá selekčná analýza 7
  Charakteristika krajiny 7
  Charakteristika krajiny z hľadiska politického: 7
  Charakteristika krajiny z hľadiska právneho: 9
  Charakteristika krajiny z hľadiska ekonomického 9
  Charakteristika krajiny z hľadiska demografického: 11
  Charakteristika krajiny z hľadiska geografického: 12
  Charakteristika krajiny z hľadiska kultúrneho: 13
  Podmienky ovplyvňujúce úspešnosť presadenia sa mojej firmy na trhu 13
  Vstup firmy na zahraničný trh s orientáciou na export 14
  Možné riziká 14
  6. ZÁVER 15
  7. SUMMARY 15
  8. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 16

Zdroje:
 • Kusá, A. Základy marketingu. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2005. 163. s. ISBN 80-228-1529-2
 • Šupín, M. Medzinárodný marketing a obchod. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2002. 201 s.
 • www.biospotrebitel.sk/bio-magazin/magazin-biopotraviny-bioprodukty.htm
 • www.cia.gov