Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
68 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38943
Posledná úprava
04.12.2011
Zobrazené
2 856 x
Autor:
macik11988
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jeden z hlavných cieľov prípadovej štúdie je vybrať pre spoločnosť VIJAM zahraničný trh a na ňom rozvíjať svoje podnikateľské aktivity. VIJAM, s. r. o. sa zaoberá výrobou, predajom, vývojom, distribúciou a montážou sedacích súprav. Spoločnosť v súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike.
Na splnenie hlavného cieľa bolo potrebné si  určiť čiastkové ciele, a to na základe osvojenia si poznatkov z oblasti medzinárodného obchodu, o rôznych formách vstupu firmy na zahraničný trh a o metódach používaných v strategickom rozhodovaní v medzinárodnom marketingu.
Ďalším čiastkovým cieľom bola analýza spoločnosti VIJAM, analýza rizík vybraného zahraničného trhu, jeho segmentácia, zvolenie vhodnej formy vstupu na vybraný zahraničný trh, a návrh medzinárodného marketingového programu v oblasti produktovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky pre výrobky a služby firmy VIJAM pre vybraný trh.

Kľúčové slová:

medzinárodný obchod

david ricardo

adam smith

selekčná analýza

Nórsko

portfólio analýza

medzinárodný marketingový programObsah:
 • 1 Medzinárodný obchod 1
  1.2 Teórie medzinárodného obchodu 1
  1.3 Klasická ekonómia 1
  1.4 Adam Smith 2
  1.5 David Ricardo 3
  2 Cieľ práce 5
  3 Metodika práce a metódy skúmania 6
  4 Analytická časť 7
  4.1 Charakteristika spoločnosti VIJAM, s. r. o, 7
  4.2 Charakteristika produktov 7
  5 Projektová časť 10
  5.1 Selekčná analýza 10
  5.1.1 Hrubá selekčná analýza I. stupňa 10
  5.1.2 Hrubá selekčná analýza II. Stupňa 10
  5.1.3 Jemná selekčná analýza 11
  5.2 Metódy využívané v strategickom rozhodovaní 12
  5.2.1 Analýza voľného trhového podielu 12
  5.2.2 Metóda zhodnotenia kapitálu 13
  5.2.3 Portfólio analýza 15
  5.3 Charakteristika Nórska 16
  5.4 Výber krajiny 18
  5.5 Segmentácia zahraničného trhu 18
  5.6 Výber vhodnej formy vstupu na zahraničný trh 19
  5.7 Zhodnotenie rizík vstupu na zahraničný trh 19
  5.8 Medzinárodný marketingový program 20
  6 Záver 22
  7 Použité zdroje informácií 23

Zdroje: