Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10925
Posledná úprava
19.06.2019
Zobrazené
916 x
Autor:
marciska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každá spoločnosť alebo organizácia je súčasťou trhového prostredia, ktoré výrazne vplýva na jej fungovanie, vývoj a tiež pozíciu na trhu. Preto každá organizácia musí kontrolovať všetky zmeny v tomto prostredí a adekvátne na nich aj reagovať. Sledovať situáciu na trhu je potrebné pre úspešné presadenie, ale aj udržanie sa firmy, či už ide o ponuku služieb alebo tovarov. Je dôležité, aby sme zákazníka nielen oslovili, ale aj splnili jeho požiadavky a očakávania, čím získame jeho dôveru. Dôležitá však nieje len ponuka, ale aj dobre stanové ciele a stratégia podniku, ktorou sa snaží dosiahnuť požadované výsledky na trhu.

V svojej práci som sa zamerala na presadenie spoločnosti MINOX a.s., Poprad na nových trhoch. Spoločnosť má už na domácom trhu stabilnú pozíciu a dobré meno, a preto má snahu o rozšírenie svojej činnosti aj na zahraničných trhoch.

Cieľom môjho podnikateľského projektu bolo zistiť silné a slabé stránky, možností a hrozby, ktoré jej ponúkajú zahraničné trhy, na ktorých by sa chcela presadiť. Spoločnosť uvažuje o vstupe na nový, pre ňu nepoznaný trh, ktorý preverí schopnosti, ale aj možnosti pôsobenia firmy v danom trhovom prostredí, jeho snahou je uplatniť sa na Českom trhu s ponukou stavebných prác.

Kľúčové slová:

analýza trhu

swot analýza

analýza mikroprodstredia

analýza makroprostredia

joint venture

marketingový rozpočet

analýza konkurencie

internacionalizácia

vstup na zahraničný trhObsah:
 • Obsah
  Úvod
  1. Základná charakteristika podniku
  1.1 Organizačná štruktúra
  2. Analýza mikroprostredia
  2.1 Interné mikroprostredie
  2.2 Externé mikroprostredie
  2.2.1 Analýza konkurencie
  3. Analýza makroprostredia
  3.1 Demografické prostredie
  3.2 Technicko-technologické prostredie
  3.3 Ekonomické prostredie
  3.4 Kultúrne prostredie
  3.5 Politické prostredie
  3.6 Prírodné prostredie
  4. Zistenie komplexnej analýzy na slovenskom a českom trhu
  4.1 SWOT analýza
  5. Definovanie cieľov podniku
  5.1 Kvalitatívne marketingové ciele
  5.2 Kvantitatívne marketingové ciele
  6. Internacionalizácia marketingových činností
  7. Formy vstupu na zahraničný trh
  7.1. Konkrétne možnosti vstupu spoločnosti Minox a.s. na český trh
  8. Akčný plán
  8.1 Konkrétne opatrenia pre realizáciu projektu
  8.2 Marketingový rozpočet
  8.3 Kontrola
  Záver
  Zoznam použitej literatúry a internetových stránok

Zdroje: