Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Využitie marketingu v organizácii zaoberajúcej sa distribúciou zdravotníckych prostriedkov

«»
Prípona
.zip
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38759
Posledná úprava
25.11.2011
Zobrazené
1 235 x
Autor:
jusininy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom našej diplomovej práce je na základe marketingovej analýzy navrhnúť marketingový plán vrátane marketingovej stratégie, marketingového mixu a plánu implementácie. Celý marketingový výskum bol vykonaný vo firme zaoberajúcej sa distribúciou zdravotníckych prostriedkov. V tejto práci sme pre novo zavádzaný produkt uskutočnili prieskum trhu s diagnostickými súpravami v Českej republike. Vychádzajúc zo SWOT analýzy a prieskumu trţného prostredia firmy VIDIA s.r.o. sme zo zistených dát rozpracovali jednotlivé časti marketingového plánu pre uvedenie nového výrobku na trhu.

Kľúčové slová:

marketing

marketingová stratégia

diagnostické prostriedky

marketingový plán

SWOT analýzaObsah:
 • 1 MARKETING ....................................................................................................................................................10
  1.2 ŠPECIFIKÁ MARKETINGU V ZDRAVOTNÍCTVE ............................................................................10
  2 MARKETINGOVÝ PLÁN ............................................................................................................................14
  3 PROSTREDIE PODNIKU.............................................................................................................................17
  3.1 MAKROPROSTREDIE PODNIKU ........................................................................................................................17
  3.2 MIKROPROSTREDIE PODNIKU .....................................................................................................................23
  4 SWOT ANALÝZA ............................................................................................................................................25
  5 MARKETINGOVÁ STRATÉGIA .............................................................................................................27
  5.1 PODSTATA MARKETINGOVEJ STRATÉGIE .................................................................................................27
  5.2 ŠTRUKTÚRA MARKETINGOVÝCH STRATÉGIÍ ...........................................................................................28
  6 PROFIL PODNIKU VIDIA SPOL. S R.O. ..............................................................................................31
  6.1 VZNIK A VÝVOJ FIRMY ..................................................................................................................................31
  6.1.1 PREDMET ČINNOSTI FIRMY ...........................................................................................................31
  6.1.2 PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO ...............................................................................................................31
  7 MARKETINGOVÝ PLÁN ...........................................................................................................................35
  7.1 CELKOVÉ ZHRNUTIE......................................................................................................................................36
  7.2 SITUAČNÁ ANALÝZA PODNIKU VIDIA S.R.O. ..........................................................................................36
  7.2.1 MIKROPROSTREDIE FIRMY .............................................................................................................36
  7.2.2 MAKROPROSTREDIE ...........................................................................................................................49
  7.2.3 ANALÝZA TRŢIEB .................................................................................................................................50
  7.3 SWOT ANALÝZA ............................................................................................................................................54
  7.4 NÁVRH MARKETINGOVEJ STRATÉGIE .......................................................................................................61
  7.5 MARKETINGOVÝ CIEĽ PODNIKU .................................................................................................................64
  7.6 AKČNÉ PROGRAMY ........................................................................................................................................64
  7.7 ROZPOČET .......................................................................................................................................................66
  7.8 PLÁN IMPLEMENTÁCIE A KONTROLY ........................................................................................................68

Zdroje:
 • BEDNÁŘ, Jiří. Co by měl marketingový plán obsahovat [online]. 2002. [cit. 2011- 10.05]. Dostupný na:
 • LEHMANN, D.,R.;WINER, R.,S. Product Management, 3.vyd.,Boston: McGraw-Hill/Irwin 2001.