Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
406 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4345
Posledná úprava
20.08.2017
Zobrazené
5 302 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tento obchodný plán je vypracovaný pre súkromnú materskú škôlku s názvom SLNIEČKO. Založiť súkromnú materskú škôlku bol ideaou osoby, ktorá vidí viacero možností pre tento druh obchodu v Pezinku. Tento obchodný plán obsahuje víziu, ciele, operatívny plán, úlohy, produktovú stratégiu, rozbor trhu, finančný plán a budúcnosť spoločnosti.
Súkromná materská škola SLNIEČKO bude jedinečná v Pezinku hlavne vďaka širokému servisu. Bude to materská škola, ponúkajúca služby nad štandard klasickej materskej školy . Znamená to, že táto materská škola bude bude ponúkať všetky služby ako normálna materská škola, ale navyše ponúkne iné zaujímavé služby pre rodičov. Také excluzívne služby ako vyzdvihnutie, služby počas noci, výuka cudzích jazykov, a iné vysoko štandardné služby, ktoré sú popísané podrobne v produktovej stratégii tohoto obchodného plánu.
Na začiatku bude nutné dosiahnuť dôveru obchodných partnerov a rodičov detí, ktoré budú našu materskú škôlku navštevovať. Hlavnou úlohou je zabezpečiť vysokokvalitné služby našim malým zákazníkom. Nášou hlavnou víziou je založiť materskú škôlku s dobrou reputáciou po mnohé desaťročia. Ciele materskej školy SLNIEČKO sú rozdelené na ponuku služieb a na financie a účtovníctvo.
Takáto inštitúcia musí dokonale fungovať a je nevyhnutná úzka spolupráca všetkých zamestnaných. My rozumieme, že naši malí zákazníci sa musia cítiť u nás rovnako štastne a bezpečne ako sa cítia doma s rodičmi.
Účelom tohoto obchodného plánu je nastaviť takú stratégiu, ktorá zaistí, že všetky činnosti a aktivity v materskej škôlke budú dobre organizované a deti sa budú tešiť na návrat k nám. Súčasne, ceny budú cenovo prístupné pre rodičov ale zaistia efektívny príjem, čo znamená získanie výnosov, ktoré pokryjú všetky náklady a vytvoria zisk pre majiteľa materskej školy.


Kľúčové slová:

business plán

materská škola

swot analýza

finančný plán

analýza trhuObsah:
 • OBSAH 2
  ZHRNUTIE 3
  POSLANIE 3
  VÍZIA 4
  CIELE 5
  ÚLOHY 5
  OPERATÍVNY PLÁN SPOLOČNOSTI 6
  Usporiadanie materskej školy 6
  Popis majiteľov 7
  Zamestnanci 7
  Poloha 9
  Politika ľudských zdrojov 10
  Manažment kvality 11
  SWOT Analýza 12
  Silné stránky 13
  Slabé stránky 13
  Príležitosti 14
  Hrozby 14
  PRODUKTOVÁ STRATÉGIA 14
  Cenník 16
  ANALÝZA TRHU 17
  FINANČNÝ PLÁN 19
  Prehľad nákladov 23
  Prognóza výnosov 23
  Analýza bodu zlomu 25
  BUDÚCNOSŤ SPOLOČNOSTI 25
  LITERATÚRA 27

Zdroje:
 • Fialová, H. (2003, August). Koncepcia školstva v meste Pezinok do roku 2006.
 • Harmonogram kampane. (2005, January). Magazín Pezinčan. [Online]. URL < http://pezincan.pezinok.sk/ROK2005/cislo01_2005/index.htm >. [2005, Február 21].
 • Lupová, E. (2005, February). Mesto priateľské k deťom. [Magazín Pezinčan. Strana 13.
 • Oravec, M. (2005, February). Pezinčanov je viac a bude ich pribúdať. [Magazín Pezinčan. Strana 1.
 • Štrukturálne fondy. (n.d.). 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry. [Online]. URL < http://www.strukturalnefondy.sk/Default.aspx?CatID=15&PsId=38 >. [2005, Február 21].
 • Zápis detí do materských škôl. (2005, Február). Magazín Pezinčan. Strana 2.