Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13272
Posledná úprava
12.11.2020
Zobrazené
4 541 x
Autor:
sashenak
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Jedným zo základných cieľov Európskej Únie bolo vytvoriť čo najkonkurencieschopnejšie zoskupenie európskych krajín, ktoré by malo tvoriť protipól Spojeným Štátom Americkým. Konkurencieschopnosť EÚ pritom mala vychádzať predovšetkým zo základných slobôd a to voľný pohyb tovaru, voľný pohyb pracovníkov, sloboda podnikania, voľný pohyb kapitálu a platieb a voľný pohyb služieb.

Práve posledná menovaná sloboda bola nejasne koncipovaná a bolo sporné, na ktoré služby sa voľný pohyb vzťahoval a ktoré služby tvoria výnimky. Výkon činnosti poskytovania služieb v zahraničí taktiež podliehal zložitým byrokratickým a administratívnym postupom a formálnym náležitostiam, ktoré museli podnikatelia splniť, aby mohli poskytovať služby na území danej krajiny. Taktiež bolo potrebné zabezpečiť, aby sa poskytovanie služieb nespájalo s diskriminačným prístupom na základe krajiny pôvodu a zároveň harmonizáciu dokumentov a osvedčení v rámci členských krajín. Tu bolo potrebné zjednodušiť získavanie oprávnení poskytovať služby zabezpečením neduplicity podmienok - to znamená, aby poskytovateľ nemusel spĺňať to isté kritérium v každom členskom štáte zvlášť, ale aby mu toto bolo uznané.

V záujme zvýšenia úrovne kvality poskytovaných služieb bolo potrebné vytvoriť mechanizmy jednotného hodnotenia kvality a zvýšenia transparentnosti služieb, čiže zabezpečiť, aby mala tá istá služba v každom členskom štáte porovnateľnú požadovanú kvalitu. V prípade nesplnenia tejto požiadavky bolo potrebné upraviť právne vzťahy medzi poskytovateľom služby a jej príjmateľom.
...

Kľúčové slová:

služby

obchodné služby

liberalizácia obchodných služieb

byrokracia

administratíva

trh

vnútorný trh

Európska únia

liberalizácia služieb

služba

poskytovateľ

príjemca

kvalita

smernicaObsah:
 • 1. ÚVOD
  2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
  3. OBSAH SMERNICE
  I. Kapitola - Všeobecné ustanovenia
  II. Kapitola - Administratívne zjednodušenie
  III. Kapitola - Sloboda poskytovateľov usadiť sa
  IV. Kapitola - Voľný pohyb služieb
  V. Kapitola - Kvalita služieb
  VI. Kapitola - Administratívna spolupráca
  VII. Kapitola - Konvergenčný program
  4. HLAVNÉ PRÍNOSY SMERNICE
  5. ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje: