Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Slovenské Aerolínie - Marketingový plán

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14352
Posledná úprava
10.11.2011
Zobrazené
1 469 x
Autor:
lukas217
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cestovný ruch, označovaný za fenomén 20. storočia, je po naftovom a automobilovom priemysle najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetvím ekonomiky. Podľa údajov Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO) dosahuje vyše 1900 mld USD obratu, z čoho hodnota pridaná spracovaním sa odhaduje na 950 mld USD. Tým sa podieľa 6% na svetovom hrubom domácom produkte. V cestovnom ruchu je priamo zamestnaných 6% pracovných síl a spolu s nepriamou zamestnanosťou vytvára až 12% pracovných príležitostí vo svete.
Od okamihu, keď sa prvýkrát do vzduchu vznieslo motorové lietadlo neuplynulo ešte ani 100 rokov. Pre život človeka doba dostatočne dlhá, pre vývoj letectva od “plienok” až po súčasný stav zarážajúco krátka.
Letecká doprava je jedným z najmladších dopravných odborov. Od svojho vzniku však prechádza najprudším rozvojom. Jej rýchly rozvoj umožňuje schopnosť lietadla neustále zvyšovať prepravnú rýchlosť oproti ostatným dopravným prostriedkom. Leteckú dopravu charakterizujú niektoré vlastnosti, ktoré určujú jej postavenie v dopravnej sústave štátu. Tým, že najrýchlejšie zo všetkých dopravných odborov zaisťuje prepravu osôb, pošty a niektorých druhov tovaru, pomáha skvalitniť činnosť národného hospodárstva a zrýchliť kolobeh obežných prostriedkov. Význam civilného letectva spočíva predovšetkým v jeho politickej, spoločenskej a hospodárskej úlohe. Rýchlym operatívnym spojením umožňuje efektívnu hospodársku činnosť a operatívny styk medzi podnikmi a organizáciami ako i styk so zahraničnými partnermi a zabezpečuje prepravné služby obyvateľstvu. Prispieva k rozvoju politických, spoločenských, kultúrnych a športových vzťahov. Je významnou zložkou rozvoja cestovného ruchu.
V súčasnosti predstavuje letecká doprava životne dôležitý prvok svetového hospodárstva. Za toto postavenie vďačí najmä svojim charakteristickým atribútom: bezpečnosti a rýchlosti. Ani letecká doprava sa však nevyhla zmenám, ktoré zapríčinil vývoj hospodárskej situácie vo svete. Do konca 80. rokov bolo pre leteckú dopravu príznačné, že otázky dosahovaných výkonov zatieňovali problémy týkajúce sa ekonomiky prevádzky. Bol to logický dôsledok toho, že letecká doprava bola prostredníctvom štátu chránená pred pôsobením trhu. Nové ekonomické podmienky uplynulých desiatich rokov zapríčinili zmenu situácie. Liberalizácia leteckej dopravy mala významné následky pre malých ale aj celosvetových prevádzkovateľov. Vzniklo mnoho nových dopravcov, množstvo spoločností zaniklo a letecká doprava sa zvitalizovala a v súčasnosti môžeme tvrdiť, že zmeny mali pozitívne účinky. Tie spoločnosti, ktoré sa prispôsobili novým podmienkam zosilneli, o čom svedčí aj neustály nárast prepravných výkonov.

Kľúčové slová:

marketingový plán

slovenské aerolínieObsah:
  • ÚVOD 1
    1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 3
    1.1 Turistické prúdy 3
    1.1.1 Základná charakteristika turistických prúdov 3
    1.1.2 Metódy skúmania veľkosti turistických prúdov 4
    1.1.2.1 Tradičná štatistika cestovného ruchu 5
    1.1.2.2 Výskum trhu cestovného ruchu 5
    1.1.3. Letecká doprava v cestovnom ruchu 7
    1.2 Distribučná politika 9
    1.2.1 Charakteristika distribučnej politiky 9
    1.2.2 Distribučné systémy 11
    1.2.3 Charakteristika distribučných systémov podľa vybraných hľadísk 12
    1.2.4 Distribučné kanály, ich funkcie a charakteristika 12
    1.2.5 Identifikácia a hodnotenie hlavných distribučných alternatív 15
    1.2.6 Distribučná politika v cestovnom ruchu 17
    2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 21
    2.1 Charakteristika firmy 22
    2.1.1. Partnerské vzťahy 23
    2.1.2. Lietadlový park 24
    2.1.3. Pravidelná letecká doprava 25
    2.1.4. Nepravidelná letecká doprava 27
    2.1.5. Ostatné aktivity 28
    2.2 Určnie hlavných turistických prúdov 29
    2.3. Odbytová politika Slovenských Aerolínií, a.s. 36
    2.4.Dodatok k druhej kapitole 40
    3. NÁVRHY BUDÚCICH RIEŠENÍ 42
    3.1.Predpoklady ďalšieho vývoja turistických prúdov 42
    3.1.1 Navrhované linky Slovenských Aerolínií 42
    3.2 Rozvoj odbytovej politiky Slovenských Aerolínií 48
    3.2.1 Určenie vhodného odbytového kanála vo vybranej destinácii 56

    ZÁVER 61
    RÉSUMÉ 63
    ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 65
    ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 66
    PRÍLOHY 67