Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Analýza marketingového makroprostredia a mikorprostredia

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38954
Posledná úprava
04.12.2011
Zobrazené
1 543 x
Autor:
draco91
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Marketing je univerzálna spojka podniku, ktorá ovplyvňuje všetky jeho sily, aby sa mohli myšlienky prenášať do výrobku a výrobok do predaja. Marketingová filozofia reprezentuje zámer, ako chce podnik svoje poslanie v spoločnosti zabezpečovať, aké miesto zamýšľa zastávať, akými aktivitami chce uspokojovať potreby a požiadavky zákazníka a akými cestami sa chystá zabezpečiť svoj vlastný rozvoj.

Marketingové prostredie sa skladá z činiteľov a faktorov, ktoré ovplyvňujú schopnosť marketingového manažmentu spracovať a udržiavať úspešnú výmenu s cieľovými zákazníkmi. Ak chce podnik svoje ciele uskutočniť, musí vstúpiť do kontaktu s množstvom iných subjektov. Subjekty tvoria jeho mikroprostredie a makroprostredie, v ktorom podnik funguje a ktoré ho ovplyvňuje.

Podnik a jeho faktory mikroprostredia existujú v širšom makroprostredí, ktoré vytvára pre podnik príležitosti a zároveň prináša aj riziko.  

Kľúčové slová:

demografické

ekonomické

prírodné

ekonomickéObsah:
 • 1. Makroprostredie podniku
  1.1 Demografické prostredie
  1.1.1 Rast svetovej populácie
  1.1.2 Populačný vekový mix
  1.1.3 Etnické trhy
  1.1.4 Typy domácností
  1.1.5 Geografické presuny populácie
  1.1.6 Presun od hromadného trhu k mikrotrhu
  1.2 Ekonomické prostredie
  1.2.1 Štruktúra prijímov
  1.2.2 Úspory, dlhy a dostupnosť úverov
  1.3 Prírodné prostredie
  1.3.1 Nedostatok prírodných surovín
  1.3.2 Zvýšené náklady na energiu
  1.3.2 Zvýšený stupeň znečistenia
  1.3.3 Štátne zásahy v riadení prírodných zdrojov
  1.4 Technologické prostredie
  1.5 Politické prostredie
  1.5.1 Zmeny v zákonoch v oblasti podnikania
  1.5.2 Zmeny v posilnení postavenia kontrolných orgánov, vznik záujmových skupín na ochranu verejného blaha
  1.6 Kultúrne prostredie
  1.6.1 Pretrvávanie kultúrnych hodnôt
  1.6.2 Subkultúry
  1.6.3 Zmeny druhotných kultúrnych hodnôt
  2. Miroprostredie
  2.1 Interné mikroprostredie
  2.2 Externé mikroprostredie
  2.2.1 Dodávatelia
  2.2.2 Marketingoví sprostredkovatelia
  2.2.3 Zákazníci
  2.2.4 Konkurenti
  2.2.5 Verejnosť

Zdroje: