Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Produkt ako nástroj marketingu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12880
Posledná úprava
03.09.2020
Zobrazené
451 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Produkt je výsledkom materiálnej alebo nemateriálnej ľudskej činnosti, ktorý možno vymeniť za iný produkt.
Produkt v rámci marketingových nástrojov zaujíma dominantné postavenie. Je srdcom marketingového mixu. Bez produktov nemožno uspokojiť nijaké potreby zákazníka.
Produkt je všetko, čo môžeme ponúknuť na trhu do pozornosti, na získanie, na použitie alebo spotrebu, teda všetko, čo by mohlo uspokojovať potrebu alebo túžbu človeka. Pod pojmom produkt zahŕňame hmotné predmety, služby, miesta, organizácie a myšlienky. (zdroj, kniha Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu)

Def. Produkt podľa P.KOTLERA:
Produkt je všetko, čo možno ponúknuť na trhu do pozornosti, na získanie, na použitie alebo spotrebu, teda všetko, čo by mohlo upokojiť potrebu alebo želanie človeka.

Vnímanie produktu z pohľadu:
Pracovníkov výroby - pracovníci výroby produkt vnímajú skôr z pohľadu technologického.
Pracovníkov výskumu - vnímajú produkt ako nejaký predmet, z čoho je vyrobený.
Spotrebiteľov - spotrebitelia vnímajú produkt z hľadiska jeho využitia.
Pracovníkov marketingu - pracovníci marketingu uprednostňujú pohľad na výrobok z hľadiska súboru prínosov alebo úžitkových hodnôt, ktoré prinášajú spotrebiteľovi. Výrobca napr. naftových motorov má tendenciu hovoriť skôr o počte motorov, ich veľkosti a počte valcov, ktoré vyprodukoval v priebehu roka. Na otázku „čo vyrábate?“ odpovie: „motory o výkone 50 a 75 koní“. Na rovnakú otázku pracovník marketingu odpovie, že „vyrábame energetické jednotky pre poľnohospodárske stroje a lode a po ich určitej úprave ako náhradné elektrocentrály pre nemocnice a ďalšie prevádzky.
V reči marketingu „produkt“ je stručným vyjadrením toho, aký je účel predmetu činnosti, ktorú firma poskytuje. Môže to byť hmotný výrobok (pero, sako, ...) alebo nehmotný produkt, napr. možnosť prehodnotiť svoj životný štýl.
Dôvodom existencie produktu je snaha uspokojiť priania alebo potreby. Termín „produkt“ označuje čokoľvek, čo organizácia ponúka výmenou za niečo, čo má zákazník. (zdroj, kniha Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu)
...

Kľúčové slová:

produkt

marketing

výrobok

tovar

spotreba

spotrebný tovar

sortiment

značka

obla

predaj

vývoj

konkurenciaObsah:
 • OBSAH -2-
  1. PRODUKT -3-
  Vnímanie produktu z pohľadu -3-
  Vnímanie produktu v marketingu -4-
  Komplexná štruktúra výrobku -5-
  Totálna štruktúra výrobku -6-
  2. KLASIFIKÁCIA PRODUKTU -6-
  Spotrebný tovar -7-
  Výrobné prostriedky -7-
  3. VÝROBKOVÁ POLITIKA -9-
  Výrobný sortiment -9-
  Výrobkový rad -10-
  Atribúty jednotlivých výrobkov -11-
  Značka výrobku -12-
  Obal výrobku -12-
  4. ŽIVOTNÝ CYKLUS PRODUKTU -12-
  Životný cyklus výrobku podľa predaja -14-
  Produktové portfólio -14-
  Vývoj nového produktu -16-
  Vznik nápadov -16-
  Prehodnotenie nápadov -17-
  Testovanie na trhu -17-
  Kupovanie času pre starnúce výrobky -17-
  Budovanie konkurenčnej pozície -18-
  Vývoj nových výrobkov -19-
  Značkové výrobky -20-
  5. POUŽITÁ LITERATÚRA -20-

Zdroje:
 • Marketing, 5 kapitola, DUDINSKÁ
 • Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu ISBN: 80-8084-077-6
 • Marketing, stredná škola
 • http://www. seminarky. cz
 • http://www. referaty. sk
 • http://www. sk. wikipedia. org
 • http://www. tahaky-referaty. sk
 • http://www. brutusik.netkosice.sk/ statnice2005/m&m/28-m&m.doc