Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme

«»
Prípona
.doc
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
133 x
Veľkosť
4,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1856
Posledná úprava
21.07.2016
Zobrazené
16 246 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marketingový prieskum trhu v mojej práci približuje prostredie firmy spomedzi mikroprostredia a makroprostredia. Zaoberá sa dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, poskytovaniu služieb, cieľovým trhom, konkurenciou, demografickým a ekonomickým prostredím. Definovaným problémom je pritiahnutie nových zákazníkov a stálym ponúknuť nové pridané hodnoty a diferencovať sa od konkurencie.

Kľúčové slová:

marketingový prieskum

predajnosť

letáky

konkurenciaObsah:
 • Úvod a definícia problému 6
  1 O spoločnosti 6
  1.1 Cieľ práce 8
  2 Prehľad literatury 9
  2.1 Prehľad materiálov 9
  2.2 Pojmy a závery 10
  2.2.1 Segmentácia trhu 10
  2.2.2 Mikroprostredie 11
  2.2.3 Dodávateľsko-odberateľské vzťahy 11
  2.2.4 Charakter cieľového trhu 11
  2.2.5 Makroprostredie 12
  2.2.6 Dodržiavanie štandartov iso 13
  2.2.7 Konkurenčné prostredie 13
  3 Metodológie a procedúry použité vo výskume 14
  3.1 Prieskum trhu 14
  4 Výsledky 16
  4.1 Rozdelenie podľa dodávateľov 16
  4.2 Rozdelenie zákazníkov podľa regiónov 17
  4.3 Predaj vlastných počítačov digipro 17
  4.4 Bgs levi pozícia na trhu v sr a čr 18
  4.5 Spokojnosť zákazníkov so spoluprácou bgs 19
  5 Diskusia, závery, odporúčania 24
  5.1 Digipro sieť k 1.10.2007 26
  5.1.1 Penetrácia siete digipro 27
  5.1.2 Porovnanie obratov partnerov digipro 28
  5.1.2 Výtlak letáku digipro 28
  5.2 Pozícia na trhu 29
  5.2 Spokojnosť zákazníkov 30
  5.3 Zhrnutie 34
  6 Zoznam odkazov 35
  6.1 Zoznam obrázkov 35
  6.2 Zoznam bibliografických odkazov 36

Zdroje:
 • BGS LEVI Slovakia a.s. (2006/05/01) Základné informácie o spoločnosti. Citované 30.8.2007, dostupné na http://www.bgslevi.sk/showdoc.do?docid=78
 • Kotler, P. a Armstrong, G. (2004). Marketing: An Introduction [Marketing] (s.102). 6.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s.
 • Čichovský, M. a Kašík, M. (2003). Moderné trendy v marketingu (s.28). BRATISLAVA: Nadácia City University Bratislava
 • Frame, A. et al. (2003). Oceňujte svojich zákazníkov (s.32). BRATISLAVA: Nadácia City University Bratislava