Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47937
Posledná úprava
01.06.2021
Zobrazené
935 x
Autor:
Krtek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.2 História firmy

Zakladatelia spoločnosti Steve Jobs a Steve Wozniak sa spoznali v roku 1971, keď mal Jobs 16 a Wozniak 21 rokov. V roku 1975 vznikol ich prvý osobný počítač Apple I.
Bol schopný využívať kazetový magnetofón na spúšťanie a ukladanie programov. V spolupráci s tretím partnerom - Ronaldom Waynom sa im podarilo zhotoviť viac ako 200 kusov.
Wozniak sa staral o výrobu počítačov, Jobs o finančné prostriedky na ich výrobu. Predtým, ako vznikla oficiálna spoločnosť Apple, Jobs a Wozniak mali problémy s nedostatkom financií. V roku 1976 vznikla konečne oficiálne spoločnosť Apple Computer Inc..
Wayne navrhol prvé logo spoločnosti, ktoré však Apple Computers Inc. používali len niekoľko mesiacov.
V apríli 1977 bol na verejnosti predstavený model Apple II. Ten už dokázal skutočne pracovať s grafickým rozhraním, neskôr dokonca aj s farebným.
V tomto roku prešlo logo Apple aj výraznou zmenou. Bolo poznateľne zjednodušené - objavila sa prvá podoba odhryznutého jablka.
V roku 1979 Apple Computers Inc. predstavili prvý softvér - jún sa stal mesiacom AppleWriter 1.0. V tomto roku však boli predstavené aj ďalšie produkty, napr. tlačiareň Apple SilentType alebo Bell & Howell Disk II. Taktiež sa objavilo aj viacero verzií Apple II.
Do roku 1980 postupne rástla konkurencia spoločnosti práve vo výrobe počítačov. V septembri 1980 pribudlo do rozširujúcej sa škály produktov model Apple III. Nebol komerčne úspešný ani po jeho revízii v roku 1981. V Apple sa samozrejme špekulovalo aj s výrobou obrazoviek - v tomto roku boli uvedené na trh aj Monitor II a Monitor III.
...

Kľúčové slová:

apple

swot analýza

BCG matica

GE matica

marketing

marketingová analýza

prípadová štúdia

ciele podniku

podnikanie

zamestnanec

trh

dodávateľ

konkurencia

MIS

cena

cenová politika

iPhoneObsah:
 • Obsah
  1. Charakteristika firmy
  1.1 Základné údaje
  1.2 História firmy
  1.3 Predmet činnosti
  1.4 Poslanie podniku
  1.5 Vízia do budúcnosti
  1.6 Základné ciele podniku
  1.7 Produktové portfólio
  1.7.1 Charakteristika vybraných druhov
  1.7.2 Funkcie
  1.7.3 Odlišnosti od konkurenčných produktov
  1.7.4 Výrobný proces
  1.8 Zamestnanci
  1.8.1 Počet zamestnancov
  1.8.2 Odmeňovanie a veková úroveň
  1.8.3 Pracovne podmienky, vzdelanostná úroveň
  1.8.4 Organizačná štruktúra
  1.9 Ekonomické ukazovatele
  2. Súčasná situácia v odvetví a na trhu
  2.1 Špecifiká trhu
  2.1.1 Demografické údaje
  2.1.2 Geografické ohraničenie trhu
  2.1.3 Náhradné a podobné produkty
  2.1.4 Trendy
  2.1.3 Legislatíva, legislatívne zmeny
  2.2 Trhové veličiny
  3. Elasticita
  4. Analýza trhových segmentov
  5. Analýza marketingového prostredia podniku
  5.1 Mikroprostredie
  5.1.1 Dodávatelia
  5.1.2 Konkurencia
  5.1.3 Marketingoví sprostredkovatelia
  5.1.4 Verejnosť
  5.2 Makroprostredie
  5.2.1 Demografické prostredie
  5.2.2 Ekonomické prostredie
  5.2.3 Prírodné prostredie
  5.2.4 Technologické prostredie
  5.2.5 Politické a legislatívne prostredie
  5.2.6 Sociálne a kultúre prostredie
  5.3 SWOT analýza
  6. Nákupný rozhodovací proces podniku
  7. Marketingový informačný systém (MIS)
  7.1 Interný informačný systém
  7.2 Marketingový výskumný systém
  7.3 Marketingový spravodajský systém
  7.4 Prieskum spokojnosti zákazníka
  8. Analýza produktového portfólia firmy
  8.1 Matica BCG
  8.2 Model GE
  9. Výrobková a cenová politika firmy
  9.1 Výrobková politika
  9.2 Cenová politika
  10. Distribučná a komunikačná politika firmy
  10.1 Distribučná politika firmy
  10.2 Komunikačná politika firmy
  10.3 Nové formy marketingovej komunikácie
  11. Záverečná hodnotiaca správa
  ZDROJE

Zdroje: