Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6095
Posledná úprava
14.08.2017
Zobrazené
6 363 x
Autor:
jannnka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marketing je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú pomocou tvorby a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú .
Marketing je potrebné chápať ako systém podnikateľských činností, ako komplex vzájomne prepojených prvkov obchodnej činnosti, ako filozofiu podnikania, proces bilancovania ponuky a dopytu, ako komplexnú ekonomickú činnosť v oblasti obehu vychádzajúc z potrieb zákazníkov.
V podmienkach spoločnosti Doprastav a.s. je marketing súhrn činností súvisiacich s pôsobením spoločnosti na trhu stavebných prác, vytváraním jej pozitívneho imidžu na ňom a komplexným zabezpečovaním zákazky po obchodno-legislatívnej stránke. Cieľom marketingovej činnosti je naplnenie výrobných kapacít, tvorba zisku a dlhodobé zvyšovanie celkovej trhovej hodnoty spoločnosti.

Kľúčové slová:

marketing

trh výrobnej sféry

dodávateľské vzťahy

stavebníctvo

nákupná situácia

podzhotviteľský systém v podnikuObsah:
 • Úvod
  1 Cieľ diplomovej práce
  2 Teoretické východiská diplomovej práce
  2.1 Trh výrobnej sféry
  2.2 Dodávateľské vzťahy
  2.3 Subdodávateľské vzťahy
  2.4 Nákupná situácia
  2.5 Rozhodovanie o nákupe na trhu výrobnej sféry
  2.6 Špecifiká stavebníctva a aktuálny stav v stavebníctve
  2.7 Metódy pri výbere dodávateľov
  3 Metodika diplomovej práce
  4 Analytická časť
  4.1 Charakteristika podniku a jeho výrobný program
  4.2 Odštepný závod zvolen
  4.3 Podzhotviteľský systém v podniku
  4.4 Databáza podzhotoviteľov
  4.5 Zodpovednosti a právomoci v procese výberu podzhotoviteľa
  4.6 Proces výberu podzhotoviteľa
  4.7 Vyhodnotenie výberu podzhotoviteľov a kritériá hodnotenia
  4.8 Zmluvné vzťahy s podzhotoviteľmi
  4.9 Hodnotenie spolupráce s podzhotoviteľmi
  5 Experimentálna časť
  5.1 Podzhotovitelia pracujúci pre doprastav a.s. v rokoch 2003 a 2004
  5.2 Spolupráca s podzhotoviteľmi v roku 2003
  5.3 Spolupráca s podzhotoviteľmi v roku 2004
  5.4 Hodnotenie podzhotoviteľov v roku 2003
  5.5 Hodnotenie podzhotoviteľov v roku 2004
  5.6 Porovnanie podzhotoviteľov v rokoch 2003 a 2004
  6 Návrhy a odporúčania
  7 Záver
  8 Resumé
  Anotácia
  Zoznam použitej literatúry
  Prílohy

Zdroje:
 • Ďaďo, J., Poliačiková, E.: Priemyselný marketing. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2002. 161 s. ISBN 80-8055-726-8
 • Chodasová, A.: Podnikanie v stavebníctve. 1. vydanie. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 1995. 127 s. ISBN 80-225-0656-7
 • Kita, J.: Nákup a predaj na trhu výrobnej sféry, 1.vydanie. Bratislava: Ekonómia, 2002. 306 s. ISBN 80-89047-50-5
 • Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 1990. 385 s. ISBN 80-08-0204-2
 • Manažér DPS 2005 - Zborník prednášok Doprastavu, a.s., 2005. 90 s.
 • Marketingový poriadok - riadiaca organizačná norma Doprastavu, a.s., 2002. 16 s.
 • Richterová, K.: Spotrebiteľské správanie - Nákup organizácií. 1.vydanie, Bratislava: Ekonóm, 1999. 250 s. ISBN 80-225-1050-5
 • Smernica GeR č.15/2003 Podzhotovitelia vo výrobnom procese - riadiaca organizačná norma Doprastavu a.s., 2003. 25 s.
 • Smernica GeR č.6/2002 Preskúmanie zmluvy - riadiaca organizačná norma Doprastavu, a.s., 2002. 20 s.
 • Trávnik, I.: Ekonomika stavebného podnikania. 2.vydanie. Bratislava: elektronická forma, 2003. 116 s. ISBN 80-227-1895-5
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja: http//www.build.gov.sk - apríl 2005