Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
191 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6033
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
3 919 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Touto prácou chceme uviesť čitateľa do problematiky komunikačného mixu so zameraním na vzťahy s verejnosťou(public relations) v oblasti zdravotníctva a konkrétne v oblasti farmácie. Farmáciu sme si vybrali z toho dôvodu, že Slovensko má 30% podiel výdavkov na lieky z celkových výdavkov na zdravotníctvo, čím nenachádza medzi ostatnými európskymi krajinami konkurenciu. V iných krajinách sa na lieky vynaloží v priemere 8-10% prostriedkov vydaných na zdravotníctvo. Vyššiu vypovedaciu schopnosť má však hodnotenie spotrebovaných liekov v prepočte na obyvateľa. V SR pripadá na obyvateľa 69 USD, čo je v porovnaní s priemerom krajín EÚ 212 USD iba tretinová hodnota. Lieky musia absolvovať tri základné kroky: 1. registráciu, 2. schválenie a vyhlásenie ceny lieku Ministerstvom Financii SR a 3. zahrnutie prípravku do kategarizačného zoznamu. Reklama liekov podlieha prísnym pravidlám a zákonom, kde progpagácia liekov na predpis je až na propagáciu v odobrnej literatúre zakázaná a z toho dôvodu je potrebné využívať iné možnosti komunikačného mixu ako priblížiť daný produkt zákazníkovi(či už lekárnikovi, lekárovi alebo spotrebiteľovi). Otázkou reklamy sa budeme obširnejšie venovať neskôr v práci. Z uvedených informácii vyplýva, že trh s liekmi je do značnej miery trhom špecifickým a my sa pokúsime jednotlivé špecifiká objasniť.

Kľúčové slová:

marketing

komunikačný mix

public relations

PR aktivity

reklama

médiá

zdravotníctvo

životné prostredie

farmáciaObsah:
 • 1.Úvod - Cieľ práce
  2. Metodika a metodológia práce
  3. Marketingová komunikácia
  3.1 Postavenie komunikácie v marketingovom mixe
  3.2 Komunikačný mix
  4. Vzťahy s verejnosťou - Public relations
  4.1 PR a reklama
  4.2 Public relations - efektívny nástroj na dosiahnutie podnikateľských cieľov
  4.3 Vývoj PR trhu na Slovensku
  4.4 PR v službách zdravotníctva
  5. Farmácia a Public Relations
  5.1 Vzťahy s verejnosťou a médiami
  5.1.1 Žiadne poradenstvo ohľadne osobných lekárskych záležitostí
  5.1.2 Komuniké pre tlač
  5.1.3 Tlačové konferencie
  5.1.4 Rozhlas a televízia
  5.1.5 Zábava a motivovanie
  6. Ratiopharm
  6.1 História
  6.2 Poslanie spoločnosti
  6.3 PR aktivity
  6.3.1 Sociálne programy
  6.3.2 Ochrana Životného prostredia
  6.3.3 Šport
  7. Sandoz
  7.1 História a profil
  7.2 Poslanie
  7.2.1 Zdravie pre všetkých
  7.2.2 Spoľahliví a zodpovední po celej zemeguli
  7.2.3 Etická globálna prítomnosť
  7.3 PR aktivity
  8. Záver
  9. Použitá literatúra

Zdroje: