Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39658
Posledná úprava
02.03.2012
Zobrazené
5 412 x
Autor:
katarina.sebestova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca na tému Distribúcia a distribučná politika, má teoretickú aj praktickú časť s uvedením praktických príkladov. Prílohou seminárnej práce je didaktický test na tému seminárnej práce.

Marketing sa v poslednom období aj u nás stal kľúčovým faktorom podnikateľského úspechu . V minulosti sa marketing chápal ako uskutočňovanie predaja. Dnes podľa všeobecne známeho názoru špecialistov pod pojmom marketing rozumieme efektívnu organizáciu všetkých výrobných a odbytových činností, analýzu trhu, formu a vonkajší vzhľad tovarov, určenie charakteru obalov, výber tovarovej značky, plánovanie a organizáciu odbytu, reklamu. Zjednodušene pod pojmom marketing rozumieme uspokojovanie potrieb zákazníkov.

Jedným z hlavných pojmov marketingu je marketingový mix, ktorý tvoria marketingové nástroje, ktorými podnik môže ovplyvňovať svoje odbytové trhy respektíve dosahovať svoje marketingové ciele. Jedným z nástrojov marketingového mixu je distribúcia, ktorou sa budeme zaoberať.

Cieľom seminárnej práce je vyzdvihnúť, aký význam má distribúcia a distribučná politika pre marketing.

Kľúčové slová:

distribúcia

politika

distribučné stratégie

distribučné cestyObsah:
 • Úvod 3
  1 Teoretická časť 4
  1.1 Distribúcia 4
  1.1.1 Distribučné cesty 4
  1.1.2 Distribučné stratégie 5
  1.1.3 Logistika distribúcie 6
  1.2 Distribučná politika 6
  2 Praktická časť 8
  2.1 Prípadová štúdia - Efektívnosť distribučných ciest 8
  2.2 Návrh systému distribúcie výrobkov firmy ALFA 9
  Záver 11
  Použitá literatúra 12
  Prílohy:
  A: Didaktický test

Zdroje:
 • CIBÁKOVÁ, V. – BARTÁKOVÁ, G. – RÓZSA, Z.: Úvod do teórie marketingu. Bratislava: MERKURY, 2005. s.129-141, ISBN 80-89143-23-7
 • JAKUBEKOVÁ, M. – KÚRŇAVOVÁ, S. – HARTMANNOV, E.: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania. Bratislava: SPN - Mladé letá, 2008. s. 101-102, ISBN 978-80-10-01433-0
 • KITA, J. a kolektív: MARKETING. Bratislava: Edícia EKONÓMIA, 2002. s. 261-284, ISBN 80-89047-23-8
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Z. – RAJT, Š.: Marketing pre obchodné akadémie. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2008. s. 62-72, ISBN 978-80-10-01478-1
 • http://vzdelavanie32.proxia.sk/Article:123
 • http://www.euroekonom.sk/obchod/distribucia/distribucna-politika/
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko