Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44397
Posledná úprava
07.10.2019
Zobrazené
1 393 x
Autor:
unizak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálna práca vypracovaná podľa požiadavkiek cvičiacej predmetu Marketing - Ing. Zvaríková na temu Vývojové fázy marketingu.
Téma bola ako zadanie pre dve osoby.
Táto semestrálna práca bola ohodnotená na plný počet bodov.
Obsah dokumentu má úpravy ako bakalárska práca (čiastočné odchylky sú možné) podľa požiadavky cvičiacej.

Úvod:
Ekonomické subjekty hľadajú cesty k naplneniu svojich podnikateľských cieľov, ktoré môžeme všeobecne zahrnúť pod základný strategický cieľ trvalej prosperity. Každý podnikateľský subjekt volí smer, predmet, formy, metódy, spôsoby riadenia podnikateľskej činnosti, ktoré mu zabezpečujú prosperitu v daných vonkajších podmienkach pri jeho reálnych vnútorných možnostiach. Základné podnikateľské prístupy sa vytvárajú a menia pod vplyvom ekonomických podmienok trhu,

Kľúčové slová:

Marketing

Vývojové fázy marketingu

výrobná koncepcia

výrobková koncepcia

koncepcia spoločenského marketingu

predajná koncepcia

marketingová koncepciaObsah:
 • Obsah
  Úvod 5
  1 Výrobná koncepcia 6
  2 Výrobková koncepcia 7
  3 Spoločné črty výrobnej a výrobkovej koncepcie 7
  4 Predajná koncepcia 8
  4.1. Pri nevyhľadávanom tovare. 9
  4.2. Pri vyhľadávanom tovare. 9
  4.3. V prípade nadbytočných výrobných kapacít. 9
  5 Marketingová koncepcia 10
  5.1. Sústredenie sa na cieľový trh 10
  5.2. Orientácia na potreby zákazníka 11
  5.3. Integrovaný marketing 11
  5.4. Zisk prostredníctvom uspokojovania zákazníkov 11
  6 Koncepcia spoločenského marketingu 12
  7 Záver 13
  8 Zoznam použitej literatúry 14

Zdroje:
 • BIRNEROVÁ, E. - KRIŽANOVÁ, A. Základy marketingu I. 3. vydanie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2012. 163 s. ISBN 978-80-554-0481-3
 • KOTLER, Ph: Marketing management. 10 vydanie. Praha: Grada Publishing, a.s.,
 • KUSÁ, A.: Základy marketingu. 1. vydanie. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene,
 • KOTLER, P. - JAIN, D.C. - MAESINCEES, S.: Marketing v pohybu. Praha:
 • ISBN a ďalšie info uvedená pri literatúre 2-4 priamo v práci