Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Cena a cenová politika

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39659
Posledná úprava
02.03.2012
Zobrazené
3 899 x
Autor:
katarina.sebestova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca má teoretickú aj praktickú časť s uvedením praktických príkladov na danú tému.

Cena patrí medzi najdôležitejšie prvky marketingového programu podniku, ktorá ovplyvňuje jeho podiel na trhu a výšku zisku. Cenové rozhodnutia nemôže podnik prijímať izolovane, naopak, vždy musia byť v súlade s jeho strategickým prostredím a s realitou trhu. Cena, ktorá spĺňa strategické kritériá podniku, ale nespĺňa očakávania trhu, je nesprávna, rovnako ako cena, ktorá vyhovuje zákazníkovi, ale nespĺňa komerčné potreby podniku.

Tieto tvrdenia poukazujú na veľký význam ceny a cenovej politiky, ktorú si podnik určí.

Cieľom mojej seminárnej práce bolo stručne a prehľadne priblížiť význam ceny v marketingovom programe podniku a taktiež vysvetliť dôležitosť cenovej politiky.  

Kľúčové slová:

cena

cenová politika

metódy tvorby ceny

praktické príklady

didaktický testObsah:
 • Úvod 3
  1 Teoretická časť 4
  1.1 Pojem cena 4
  1.1.2 Význam ceny 4
  1.2 Cena ako nástroj marketingového mixu 4
  1.3 Druhy cien 5
  1.4 Cenová politika 5
  1.4.1 Charakteristika cenovej politiky 6
  1.5 Metódy tvorby ceny 6
  1.5.1 Nákladová metóda 6
  1.5.2 Tvorba cien na základe dopytu 7
  1.5.3 Tvorba cien na základe cien konkurencie 7
  1.6 Tvorba cien v podniku 7
  2 Praktická časť 8
  2.1 Prípadová štúdia č.1: Určenie ceny pomocou ziskovej prirážky 8
  2.2 Prípadová štúdia č.2: Určenie ceny pomocou cieľovej rentability 9
  Záver 11
  Použitá literatúra 12
  Prílohy:
  A: Didaktický test

Zdroje:
 • CIBÁKOVÁ, V.- BARTÁKOVÁ,G.: Základy marketingu. Bratislava : Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-156-9
 • CIBÁKOVÁ,V.- BARTÁKOVÁ,G.- RÓZSA,Z.: Úvod do teórie marketingu. Bratislava : Merkury, s.r.o, 2005. 164s., ISBN 80-89143-23-7
 • JAKUBEKOVÁ, M.- KÚRŇAVOVÁ,S.- HARTMANNOVÁ,E.: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, 2008. 170 s., ISBN 978-80-10-01433-0
 • KITA, J. a kol.: Marketing. Bratislava: Iura Edition, 2002. 411 s., ISBN 80-89047-23-8
 • KOTLER, P. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Bratislava : Uni line, 1990. 441 s., ISBN 80-08-02042-3
 • Zámečníková, Z.- Rajt, Š.: Marketing pre obchodné akadémie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, 2008. 157 s., ISBN 978-80-10-01478-1
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko