Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 550   projektov
3 nových

Fiktívna firma "Animal Travelling"

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38789
Posledná úprava
13.11.2011
Zobrazené
2 307 x
Autor:
tkukuckova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

Spoločnosť Animal Travelling s. r. o. je fiktívnou spoločnosťou. Hlavná pobočka sa nachádza v Bratislave, no naše pôsobenie sme rozšírili o ďalšie tri pobočky a to o ešte jednu v Bratislave, druhú v Trenčíne a tretiu v Žiline. Táto firma vznikla s cieľom vyplniť medzeru na trhu v oblasti cestovného ruchu. Budeme sa snažiť o uspokojenie našich klientov a o dosiahnutie optimálneho pomeru medzi kvalitou ubytovania, službami a výslednou cenou zájazdu.

            Predmetom podnikania tejto firmy je poskytovanie služieb pre našich domácich miláčikov na zlepšenie ich života. V budúcnosti sa naša spoločnosť bude snažiť hlavne o rozšírenie ponuky našich služieb a zájazdov.

            Ak chce byť firma úspešná, musí počúvať svojich zákazníkov. Práve tí, sú cieľom činnosti našej firmy. Aj oni sú jedným z hlavných dôvodov jej vzniku. Z dlhoročného sledovania potrieb a prianí majiteľov našich potenciálnych zákazníkov sme zistili, že na našom trhu chýba niečo na spestrenie života našich domácich zvierat. A vďaka tomu sme prišli s myšlienkou organizovať zájazdy nie len doma ale aj v zahraničí a to práve pre nich. V spolupráci s našimi špecialistami naša firma bude ponúkať aj rôzne služby týkajúce sa úpravy vzhľadu, či výcviku našich zákazníkov. Takto sa budeme snažiť o zabezpečenie a zvýšenie celkovej životnej úrovne  života našich domácich zvierat.

            Naším najväčším cieľom je maximalizácia spokojnosti a vybudovanie si dôvery voči zákazníkom.


Kľúčové slová:

animal

travelling

fiktívna firma

zákazníciObsah:
 • Úvod 4
  1. Profil firmy 5
  1.1. Základné informácie o firme 5
  1.2. Opis predmetu činnosti firmy 5
  1.3. Zamestnanosť firmy 5
  1.4. Cieľový zákazníci 7
  1.5. Ciele našej firmy 7
  1.6. Súvaha 7
  2. Prostredie firmy 9
  2.1. Vplyvy na firmu 9
  2.1.1. Konkurenti 9
  2.1.2. Výrobcovia 9
  2.1.3. Dodávatelia 10
  2.1.4. Zákazníci 10
  2.1.5. Verejnosť 10
  2.2. Etika podnikania 11
  3. Správanie spotrebiteľov 12
  3.1. Prejavy spotrebiteľského správania 12
  3.2. Faktory charakterizujúce nákupné správanie spotrebiteľov 12
  3.2.1. Kultúrne faktory 12
  3.2.2. Osobnostné faktory 13
  3.2.3. Psychologické faktory 13
  3.3. Proces rozhodovania o nákupe 13
  4. Nákupné správanie našej organizácie 14
  4.1. Centrum nákupu 14
  4.2. Spôsoby výberu dodávateľa 14
  5. Marketingový výskum 15
  5.1. Zdroje a metódy zberu údajov v marketingovom výskume 15
  5.2. Metódy zberu primárnych a sekundárnych údajov 15
  5.2.1. Zdroje primárnych údajov 15
  5.2.2. Zdroje sekundárnych údajov 16
  6. Segmentácia trhu 17
  6.1. Klasifikácia klientov 17
  6.1.1. Ponuky pre segmenty 17
  6.1.2. Špecifikácia zákazníkov 18
  6.2. Podmienky segmentácie trhu 19
  6.3. Výber cieľového trhu 19
  6.4. Trhová pozícia 19
  7. Produkt 21
  7.1. Jadro služieb 21
  7.2. Základné a rozšírené služby 21
  7.2.1. Poradenstvo 21
  7.2.2. Cestovanie a preprava 21
  7.2.3. Starostlivosť o zvieratá 22
  7.2.4. Zácvik psov 22
  7.2.5. Predaj doplnkových produktov 23
  8. Cena 24
  8.1. Tvorba cien 24
  8.2. Faktory rozhodovania o cenách 25
  8.2.1. Interné faktory 25
  8.2.2. Externé faktory 26
  8.3. Cenová stratégia 27
  8.4. Cenové zvýhodnenia a zľavy 27
  9. Distribúcia 28
  9.1. Funkcie našich distribučných ciest 29
  9.2. Stupne distribúcie 30
  9.3. Podmienky distribúcie 30
  9.4. Spôsoby dopravy 30
  9.5. Zodpovednosť za distribúciu 31
  10. Marketingová komunikácia 32
  10.1. Marketingové aktivity 32
  10.2. Najdôležitejšie oblasti marketingovej komunikácie 32
  10.2.1. Reklama 33
  10.2.2. Podpora predaja 33
  10.2.3. Osobný predaj 33
  11. Pôsobenie v zahraničí 34
  11.1. Spracovanie marketingového plánu 34
  11.1.1. Skúmanie medzinárodného prostredia 34
  11.1.2. Rozhodovanie o expanzii 34
  11.1.3. Rozhodovanie o marketingovom programe a organizácií 35
  11.1.4. Cena 35
  11.1.5. Marketingová komunikácia 35
  12. Prílohy 36
  12.1. Dotazník cestovnej kancelárie Animal Travelling s.r.o. 36
  12.2. Propagačné výrobky 37
  12.3. Cenník 42
  12.4. Grafy 43
  13. Bibliografia 44

Zdroje: