Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39935
Posledná úprava
29.10.2018
Zobrazené
2 996 x
Autor:
lili3101
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Žijeme v modernej a rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti. Produkty, ktoré boli pred niekoľkými rokmi nereálne, sú v súčasnosti zastarané. Informačné technológie, vývoj produktov, ale aj spôsob myslenia a správania sa. Globalizácia je fenomén, ktorý priniesol isté stieranie kultúr a uniformitu do všetkých oblastí spoločenského života. Nákup rôznych produktov ,pre skvalitnenie aktívneho životného štýlu, nie je výnimkou. Vyjadrenie, že žijeme v uponáhľanej dobe, sa stalo platným cliché.

Téma športových doplnkov a ich ponímanie medzi ľuďmi ma zaujímala ešte v období, keď tento trend nakupovania takýchto produktov, nebol na Slovensku až tak populárny. Globalizácia a vplyv západného sveta veľmi rýchlo spôsobil zvrat aj v tejto oblasti. Nikdy mi nenapadlo zamyslieť sa nad formou propagácie a nad úsilím, ktoré musí daná firma vydať, aby dokázala prilákať zákazníkov a motivovať ich k nákupu takýchto produktov. Zlom v mojom myslení nastal, keď som mala možnosť stať sa aktívnym a silným spotrebiteľom takýchto športových doplnkov, z dôvodu vstúpenia do Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja ,získala som licenčnú kartu pretekára, ktorá mi umožnila aktívne sa zúčastňovať súťaží v kategórii bodyfitness, ktorej som sa začala aktívne venovať. Užívanie športových doplnkov sa pre mňa stalo každodennou nevyhnutnosťou k dosiahnutiu ,čo najväčšieho úspechu, resp. výsledku. Na trhu som zaznamenala nespočetne širokú škálu týchto doplnkov, výber určitej značky sa stal pre mňa neustálym prehodnocovaním kvality a neustálym získavaním informácií o danom produkte (či už od iných spotrebiteľov, alebo priamo od výrobcu , prípadne vlastným užívaním, alebo porovnávaním danej značky s inou). Uvedomila som si, že vhodná a správne cielená komunikácia, vhodne realizovaná reklama firmy, podložená kvalita výrobku je nielenže potrebná, ale tvorí základ úspechu a postavenia firmy na trhu.

Výber témy seminárnej práce bol pre mňa jednoduchý. Rozhodla som sa analyzovať segmentáciu trhu a výber cieľových skupín zákazníkov českej firmy ATP Nutrition ( na čele s pánom Liborom Minářikom - kulturista ), ako hlavnej firmy ,ale zároveň aj distribútora produktov tejto firmy na Slovenskom trhu, firmou Total Sport v Hnúšti, na ktorej čele stojí známa osobnosť pán Dušan Ďubek, ktorý je trojnásobným majstrom Slovenska v kulturistike, majstrom ČSFR (1991), vicemajstrom Československa, v roku 1989 v Hodoníne vyhral Československý pohár, bol aj následne nominovaný na reprezentáciu Československa na súťaži v nemeckom Greifswalde a zároveň aj môj tréner (zároveň bol istým druhom zdroja k vypracovaniu tejto seminárnej práce a poskytol mi interné informácie spoločnosti ). Táto téma mi je blízka , už len vďaka tomu ,že som pravidelným spotrebiteľom týchto...

Kľúčové slová:

proces segmentácie trhu

výber cieľových skupín zákazníkov

stratégie pokrytia trhuObsah:
 • Úvod 3
  1 Charakterstika, pôvod, profil, história firmy ATP Nutrition, Total Sport - BB Center 4
  1.1. Predmet a ciele firmy 5
  2 Proces segmentácie trhu a výber cieľových skupín 5
  2.1 Segmentácia trhu -kritériá segmentácie 6
  2.1.1 Geografické kritériá 7
  2.1.2 Demografické kritériá 7
  2.1.3 Psychografické kritériá 8
  2.1.4 Kritériá podľa správania sa - behaviorálne kritériá 8
  2.2 Výber cieľových skupín 9
  2.2.1 3 Stratégie pokrytia trhu 10
  2.2.2 Faktory 12
  Záver 13
  Zoznam použitých zdrojov
  Knižné zdroje
  Internetové zdroje

Zdroje:
 • Doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. a kol. : Úvod do teórie marketingu. Bratislava: MERKURY, 2005
 • Kotler - Amstrong : Marketing. Praha: Grada publishing, 2003
 • Kotler : Moderní marketing. Praha: Grada publishing, 2007
 • Kotler : Marketing management. Praha: Grada publishing, 2007
 • Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. Bratislava: Slovenská technická Univerzita, 2006
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko