Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Cena v marketingu - legislatíva v oblasti cien

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
600
Posledná úprava
01.05.2017
Zobrazené
3 051 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prvá časť obsahuje základnú definíciu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností a pôsobnosť Orgánov štátnej správy v oblasti cien tovaru pre tuzemský trh vrátane cien tovaru z dovozu a cien tovaru určeného na vývoz.
Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a orgánov štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona.
Zákon sa nevzťahuje na cenne papiere, lotérie a iné podobne hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti pôšt a telekomunikácií podľa osobitných predpisov.
Druhý paragraf obsahuje základný pojem ceny, rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského alebo dovezeného tovaru, pojem ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

Kľúčové slová:

cena

marketing

legislatíva

medzinárodné tarify

doprava

telekomunikácie

nehnuteľnosti

náklady

ziskObsah:
 • Charakteristika zákona č. 18/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o cenách
  Zapracované zmeny podľa zákonov
  Úplné znenie zákona
  Prvá časť
  Druhá časť
  Tretia časť
  Štvrtá časť
  Piata časť
  Šiesta časť
  Siedma časť
  Použitá literatúra

Zdroje: