Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola

«»
Prípona
.docx
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38533
Posledná úprava
25.10.2011
Zobrazené
2 937 x
Autor:
janyzto
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:

V zriaďovacej pôsobnosti mesta Topoľčany sa nachádza 5 základných škôl. V školskom roku 2009 – 2010 ich navštevovalo spolu 2289 žiakov. Z tohto počtu bolo na prvom stupni teda v ročníkoch 1 až 4 evidovaných 926 žiakov a na druhom stupni teda v ročníkoch 5 až 9 bolo evidovaných 1363 žiakov. Žiaci na týchto školách dosiahli tieto výsledky:
• 1085 žiakov prospelo s vyznamenaním
• 438 žiakov prospelo veľmi dobre
• 669 žiakov prospelo
• 53 žiakov neprospelo
• 44 žiakov nebolo klasifikovaných

V seminárnej práci je rozobratá základná škola Škultétyho, ktorá vznikla v roku 1980. Škola sa riadi programom ŠKVP- „škola tretieho tisícročia“. Najskôr si charakterizujeme vybranú službu, ktorá je ponúknuť základné vzdelanie v čo najkvalitnejšej a najmodernejšej forme. Neskôr si povieme silné a slabé stránky tejto inštitúcie pri SWOT analýze. Vyberieme cieľovú skupinu pre túto službu, uskutočníme a vyhodnotíme marketingový prieskum...

Kľúčové slová:

marketing

VSEMVS

projekt

služba

verejný záujemObsah:
 • Úvod
  1. Analytická časť
  1.1 Marketingová koncepcia a jej uplatnenie vo vybranej službe
  1.2 Vymedzenie poslania a cieľov poskytovanej služby
  1.3 SWOT analýza vybranej služby
  1.4 Definícia cieľovej skupiny užívateľov
  1.5 Uskutočňovanie marketingového prieskumu
  1.6 Vyhodnotenie marketingového prieskumu

  2. Návrhová časť
  2.1 Aktuálny marketingový mix
  2.1.1 Produkt
  2.1.2 Miesto
  2.1.3 Marketingová komunikácia
  2.1.4 Cena
  2.2 Ciele marketingového mixu
  2.3 Návrh zmeny marketingového mixu
  2.3.1 Produkt
  2.3.2 Miesto
  2.3.3 Marketingová komunikácia
  2.3.4 Cena

  Použitá literatúra
  Záver

Zdroje:
 • www.referáty.atlas.sk
 • www.zsskultetyho.sk
 • www.topolcany.sk
 • www.podnikajte.sk
 • Doc. Ing. Viera Cibáková, CSc., Doc. Ing. Gabriela Bartáková, PhD, PhDr. Zoltán Rózsa - ÚVOD DO TEÓRIE MARKETINGU, vydavateľstvo MERKURY s r. o. , 2005
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko