Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 67   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0%
0,4 16x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 24x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 17x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 11x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 6x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 9x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 37x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 19x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 7x
Potratovosť v Slovenskej republike
97,0%
0,2 8x
Vývoj ekonomických teorií
96,2%
0,1 3x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 33x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 39x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 13x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 33x
Maastrichtské kritéria - európska mena
95,3%
1,8 13x
Psychológia v systéme vied - seminárna práca
94,0%
0,1 3x
II. pilier dôchodkového sporenia
93,9%
0,1 7x
Odmeňovanie zamestnancov v podnikovej sfére
93,0%
0,1 2x
Štruktúra obyvateľstva
92,8%
2,2 0x
Sociálna motivácia
92,6%
0,1 9x
Prehľadné poznámky z predmetu Základy práva
92,4%
0,2 4x
Odmeňovanie zamestnancov ako nástroj na podporu ich motivácie
92,3%
2,6 11x
Vypracované otázky zo Všeobecnej ekonomickej teórie
92,3%
0,4 16x
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Pracovné právo
92,3%
0,1 12x
Identifikácia zvládania nezamestnanosti vo vzťahu k sociálnej a emocionálnej inteligencii
92,3%
0,1 1x
Vypracované otázky na skúšku - systémy odmeňovania
92,3%
0,2 23x
Poznámky z predmetu Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja
92,3%
0,3 3x
Internet a jeho využitie na zefektívnenie práce manažéra
92,3%
2,3 10x
Poznámky z prednášok z predmetu Ekonomická sociológia
92,3%
0,1 14x
Makroekonómia - aktuálne vypracované otázky
91,9%
2,3 12x
Úloha webovej prezentácie pri propagácii konkrétneho mesta
91,8%
1,4 2x
Podpora malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a Európskej únii
91,4%
0,1 10x
Distribúcia, distribučné stratégie, distribučné kanály
91,3%
0,1 27x
Personálny manažment - poznámky z prednášok
91,2%
0,3 4x
Prednášky z predmetu Sociálne zabezpečenie
91,1%
0,1 6x
Spoznaj TNUNI - Projektový manažment
90,8%
1,0 37x
Vypracované otázky z predmetu Filozofia
90,6%
0,1 15x
Euro (vznik, história, bankovky, vývoj kurzu, ...)
90,3%
0,1 12x
Mikroekonómia - vypracované otázky
89,8%
6,8 34x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: