Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Spoznaj TNUNI - Projektový manažment

«»
Prípona
.zip
Typ
projekt
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40363
Posledná úprava
05.06.2012
Zobrazené
1 796 x
Autor:
student
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt na tému informačný sprievodca pre študentov 1. ročníka, názov Spoznaj TNUNI, kompletne vypracovaný s prílohami: WBS, Ganttov diagram, rozpočet projektu.

Ciele projektu
Cieľom projektu je poskytnutie informačného sprievodcu, ktorého úlohou je oboznámenie študentov prvého ročníka s akademickou pôdou a hlavne s prostredímv, v ktorom sa budú pohybovať a s fungovaním vysokoškolského systému na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Táto udalosť sa na univerzite neorganizuje, z čoho vyplýva, že záujem zo strany študentov a vedenia o tento projekt by bol príznačný. Chceme zabezpečiť informačného sprievodcu, teda brigádnika, ktorý prevedie študentov po škole a mestom Trenčín, pri ktorom im odovzdá mapku so základnými informáciami. 

Cieľom projektu je samotné poskytnutie informácií študentom prostredníctvom informačného sprievodcu, pomocou ktorých sa môžu lepšie zorientovať v prostredí univerzity. Za parciálne ciele projektu pokladáme zabezpečenie prehliadky mesta vďaka dobrovoľníkom a to v podobe zastávok v univerzitnej knižnici, mestskej knižnici a na krajskom úrade (miesta, ktoré potrebujú študenti poznať a môžu ich využiť v ďalších rokoch štúdia napr. pri spracovaní bakalárskej práce, diplomovej práce alebo aj určenie miesta kde sa konajú prednášky - krajský úrad), ako aj zabezpečenie prehliadky v rámci školy. Hlavnými oblasťami budú auly, pc chodba a učebne, v ktorých sa bude konať výuka. 

Chceli by sme, aby sa na projekte zúčastnilo čo najviac ľudí a dosiahnuť tak 50% účasť študentov 1. ročníka. V prípade záujmu, budeme radi, ak počet študentov bude vyšší.  

Kľúčové slová:

projekt

súčasný stav

stakeholders

aktivity

harmonogram

rozpočet

personálna matica

indikátory

monitoring

udržateľnosť

riziká

Ganttov diagram

zakladateľská listina



Obsah:
 • Ciele projektu 2
  Analýza súčasného stavu 2
  Záujmové skupiny (stakeholders) 3
  Aktivity projektu 4
  Časový harmonogram aktivít 7
  Časový harmonogram projektu 8
  Rozpočet 8
  Personálna matica 9
  Merateľné indikátory 10
  Monitoring 10
  Udržateľnosť projektu 11
  Analýza rizík projektu 12

  Prílohy:
  Obrázok č. 1
  Obrázok č. 2
  Obrázok č. 3
  Zakladateľská listina projektu
  Rozpočet
  Ganttov diagram
  Work Breakdown Structure

Zdroje:
 • Prednášky + cvičenia