Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 87   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 133x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 28x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 76x
Projektovy manažment - prístupy k plánovaniu
97,2%
0,3 57x
Seminárna práca - Technická, manažérska a používateľská dokumentácia v projekte
96,5%
0,1 4x
Riadenie projektového cyklu
96,3%
0,1 27x
Základy projektového manažmentu
94,4%
0,1 12x
Obchodný úver a lízing (druhy úverov podmienky úverovania (kontokorent), hypotéka, príklady, porovnanie, lízing - úver, porovnanie...)
92,5%
0,2 11x
Novootvorenie a rekonštrukcia maloobchodných potravín v Tekovských Lužanoch - Projektový manažment
92,3%
1,6 3x
Centrum informačných technológií - informačné vzdelávacie centrum
92,3%
0,5 17x
Vytvorenie podniku na predaj výpočtovej techniky a poskytovanie internetu
91,3%
0,2 96x
Projektový manažment - vybudovanie MO prevádzky
91,1%
0,1 70x
Charakteristika projektu a projektového manažmentu, klasifikácia projektov, príprava projektu a jeho životný cyklus
91,0%
3,4 59x
Zaverečný projekt na predmet Projektový manažment (Vytvorenie kozmetického salónu)
91,0%
0,3 289x
Projektový manažment - komunikácia v projektovom tíme
90,9%
0,1 22x
Prednášky na predmet Projektový manažment
90,9%
2,5 83x
Spoznaj TNUNI - Projektový manažment
90,8%
1,0 38x
Šanca pre Rómov
90,8%
0,8 21x
Projektový manažér (náplň práce, úlohy (výber), postavenie v rámci organizácie...)
89,2%
0,1 9x
Kaviareň ORSO BUCO (projekt na dosiahnutie zámeru fyzickej alebo právnickej osoby)
88,9%
0,2 108x
Inovácia produktu - čaj
88,2%
0,2 21x
Internetové pripojenie (Využitie internetu v spoločnosti (2007) - druhy a porovnanie cien
88,0%
0,3 9x
Organizovanie národného automotoklubu SR - semestrálny projekt
87,1%
0,1 12x
Projekt "Usporiadanie Vianočného koncertu" - projektový manažment
86,9%
0,2 234x
Občianske združenie PodolineC.NET (návrh projektu)
86,5%
0,7 6x
Príručka manažmentu európskych projektov
86,5%
0,9 20x
Projekt inovačného podnikania
86,2%
0,3 1x
Technická, manažérska a používateľská dokumentácia v projekte
86,0%
0,1 2x
Kto je fundraiser a aké sú jeho úlohy? Čo je fundraisingový argument?
85,7%
0,1 0x
Operačný program Doprava - čerpanie pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
84,6%
1,3 6x
Poznámky z predmetu Projektový manažment
84,1%
0,4 11x
Projektový plán - Zriadenie pekárne Billa s.r.o.
83,8%
1,2 51x
Inovácia sortimentu výrobkov malého podniku
83,5%
0,4 65x
Projektový manažment - učebný materiál
82,5%
4,3 233x
Projektový manažment - Audi Sport
82,3%
0,3 34x
Prednášky na Projektový manažment
82,0%
0,3 10x
Projektový manažment - štrukturálne fondy
81,6%
0,2 9x
Projektový manažment - skriptá
81,5%
7,7 29x
Organizačné modely projektového manažmentu
81,4%
0,2 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: