Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Projekt inovačného podnikania

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45608
Posledná úprava
26.01.2015
Zobrazené
468 x
Autor:
jozef.r
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozhodla som sa inovovať trocha netredičný produkt s názvom fotopasca. Fotopasca je zariadenie, ktoré na základe pohybu začne robiť fotografie alebo krátke videozáznamy. O tomto produkte som sa dozvedela prvý krát od svojho otca, ktorý používa fotopasce na ochranu lesných strojov pred zlodejmi. Keďže sa dokáže len spätne pozrieť čo sa na danom území udialo, prípadne je možné na vyžiadanie zaslanie mms správy na mobil. Z toho dôvodu som sa rozhodla, že by bolo zaujímavé tento produkt inovovať.

Kľúčové slová:

Mzdový prehľad

Rozdelenie superhrubej mesačnej mzdy

Ukazovateľ náročnost

rentabilitaObsah:
 • 1 Obsah
  2 Stručné vyhodnotenie projektu 4
  2.1 Zariadenie na sledovanie priestoru 4
  2.2 Zariadenie na sledovanie vletových otvorov 5
  2.3 Zhodnotenie uskutočniteľnosti požiadavkám stanice 5
  3 Stručný popis podstaty projektu a jeho etáp 7
  3.1 Podstata projektu 7
  3.2 Etapy projektu 9
  3.2.1 Analýza 9
  3.2.2 Príprava a tvorba inovácie 9
  3.2.3 Realizačná fáza 10
  3.3 Názov projektu 10
  3.4 Definovanie projektu 10
  3.4.1 Definovanie cieľov projektu metódou smart 11
  4 Analýza trhu, odhad dopytu, marketingová stratégia a marketingový mix 13
  4.1 Produkt 14
  4.2 Cena 14
  4.3 Distribúcia 14
  4.4 Propagácia 14
  4.5 Porterova analýza konkurenčných síl 14
  5 Management projektu a riadenie ľudských zdrojov 16
  5.1 Organizačná štruktúra spoločnosti. 16
  5.2 Mzdové ohodnotenia pracovníka 17
  6 Technické a technologické riešenie projektu 19
  6.1 Hardware 19
  6.1.1 Riadaci počítač 19
  6.1.2 Návrh napájania 19
  6.1.3 Obrazový senzor 20
  6.1.4 Dosky plošných spojov 20
  6.2 Software 20
  7 Dopad projektu na životné prostredie 21
  8 Zaistenie dlhodobého majetku 22
  8.1 Hmotný 22
  8.2 Nehmotný 22
  9 Obežný majetok 23
  10 Finančný plán a analýza projektu 24
  10.1 Kalkulácia ceny výrobku 24
  10.2 Plán priebehu nákladov a výnosov 25
  11 Hodnotenie efektivity a udržateľnosti projektu 26
  12 Riadenie rizík 27
  13 Harmonogram projektu 29
  14 Hodnotenie a ukončenie projektu 31
  Zoznam použitej literatúry 33
  Zoznam obrázkov 34
  Zoznam tabulek 35