Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Inovácia sortimentu výrobkov malého podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
64 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24350
Posledná úprava
20.05.2009
Zobrazené
1 684 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projektovú skupinu predstavuje viacero špecialistov s rôznou kvalifikáciou, ktorí sa podieľajú na samotnej realizácii projektu. Na čele skupiny je manažér projektu pán Cibuľa, ktorý je prirodzenou autoritou v projektovej skupine, okrem kvalifikačných predpokladov a bohatých skúseností by mal mať a dobré vzťahy s vrcholovým vedením inštitúcie (so zadávateľom). Jeho úlohou bude:
- tvorba a implementácia realizačných plánov (časové plány, plány zdrojov a nákladov)
- rozdelenie práce v tíme
- výber členov tímu
- predkladanie požiadaviek, ktoré sú nad rámec jeho právomocí
- zisťovanie odchýlok od plánu, vrátane návrhov nápravných opatrení a ich realizácia, sledovanie vynaložených nákladov na projekt a ich vyhodnocovanie vzhľadom k danému rozpočtu

Kľúčové slová:

inovácia sortimentu

malé firmy

Prieskum trhu

eurofond

projekt