Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Prednášky na predmet Projektový manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
82 x
Veľkosť
2,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3724
Posledná úprava
12.05.2017
Zobrazené
10 683 x
Autor:
kozakker
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PROJEKTY - CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKÁCIA

Projekt:
» lat. proiectus — vystupujúci, vyčnievajúci (pro + iacere = vpred + klásť, stavať)
» project - angl. - proces plánovania a riadenia rozsiahlych operácií
» súhrn činností zameraných na dosiahnutie určitého cieľa v rámci daného rozpočtu a časového rozvrhu
» podujatie, ktoré sa vyznačuje jedinečnosťou podmienok (zadaním cieľov, finančnými, časovými, osobnými a inými obmedzeniami, vymedzením voči iným podujatiam)
» sled činností, ktorá ma formálny začiatok a koniec, pridelené zdroje a smeruje k vytvoreniu určitého produktu, pri určitom riziku.

Počiatok projektu je určený:
» jednoznačne stanovenými cieľmi
» stratégiou na dosiahnutie cieľov
» časovými termínmi
» obmedzenými zdrojmi a nákladmi
» špecifikáciou prínosov (zlepšenie: životného prostredia, zdravia obyvateľstva).

Kľúčové slová:

Projektový manažment

produkt

náklady

matica

logika

projekt

Ganttov diagram

životnost projektu



Obsah:
 • 1. Projekty - charakteristika a klasifikácia
  2. Projektový manažment - úlohy, funkcie
  3. Sieťové grafy a ich použitie, metódy cpm a metóda pert
  4. Ganttov diagram
  5. Aspekty neurčitosti v projektovom manažmente
  6. Časový činiteľ (čas trvania činností) projektového manažmentu - riadenie času
  7. Plánovanie, riadenie a kontrola zdrojov a nákladov
  8. Projektové fázy životnosti projektu
  9. Efektívnosť investícií projektov