Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Projektový manažment - pracovný materiál

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
76 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3718
Posledná úprava
11.05.2017
Zobrazené
3 460 x
Autor:
kozakker
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PROJEKTY - CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKÁCIA

Projekt:
» lat. proiectus - vystupujúci, vyčnievajúci (pro + iacere = vpred + klásť, stavať)
» project - angl. - proces plánovania a riadenia rozsiahlych operácií
» súhrn činností zameraných na dosiahnutie určitého cieľa v rámci daného rozpočtu a časového rozvrhu.
» podujatie, ktoré sa vyznačuje jedinečnosťou podmienok (zadaním cieľov, finančnými, časovými, osobnými a inými obmedzeniami, vymedzením voči iným podujatiam)
» sled činností, ktorá ma formálny začiatok a koniec, pridelené zdroje a smeruje k vytvoreniu určitého produktu, pri určitom riziku.
Počiatok projektu je určený:
» jednoznačne stanovenými cieľmi
» stratégiou na dosiahnutie cieľov
» časovými termínmi
» obmedzenými zdrojmi a nákladmi
» špecifikáciou prínosov
Trojdimenzionálny cieľ projektu (trojimperatív):
Potreba dosiahnuť súčasne tri nezávislé ciele - nie jeden! Úspešné riadenie projektu znamená dosiahnuť požadované parametre realizácie v danom termíne alebo pred ním a v rámci rozpočtových nákladov.

Kľúčové slová:

projekt

manažment

ganttov diagram

životnosť projektu

informačné systémyObsah:
 • 1. Projekty - charakteristika a klasifikácia
  2. Projektový manažment - úlohy, funkcie
  3. Sieťové grafy a ich použitie, metódy cpm a metóda pert
  4. Ganttov diagram
  5. Aspekty neurčitosti v projektovom manažmente
  6. Časový činiteľ (čas trvania činností) projektového manažmentu - riadenie času
  7. Plánovanie, riadenie a kontrola zdrojov a nákladov
  8. Projektové fázy životnosti projektu
  9. Efektívnosť investícií projektov
  10. Informačné systémy v projektovom manažmente

Zdroje:
 • DOLANSKÝ, V. - MĚKOTA, V. - NĚMEC, V.: Projektový management. Praha, Grada Publishing 1996
 • SLAMKOVÁ, E. - CHROMJAKOVÁ, F. - CAJCHANOVÁ, O.: Projektové riadenie. Žilina, ŽU v Žiline EDIS 2004.
 • NEMEC, V.: Projektový management. Praha, Grada Publishing 2002.
 • FIALA, P.: Projektové řízení: modely, metody, analýzy. Praha, Professional Publishing 2004.
 • ROSENAU, M.D.: Řízení projektu. Brno, Computer Press 2003.
 • HYNDRÁK K.: Project (praktické příklady). Praha, Grada Publishing 2002.