Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Príručka manažmentu európskych projektov

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5753
Posledná úprava
23.11.2017
Zobrazené
1 175 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čo je projekt?
Podľa jednej zo všeobecných charakteristík projekt sa môže definovať ako dočasná aktivita zameraná na vytvorenie špecifického produktu alebo služby.
Projekt musí zrealizovať stanovené ciele v rámci určitého časového úseku s presne vymedzenými finančnými prostriedkami a personálnymi zdrojmi.
Ak chceme byť úspešní v rámci realizácie projektu, musíme mať pevnú štruktúru plánovania a organizácie projektu. Každý projekt má svoju “kultúru”, systém pravidiel a hodnôt, na základe ktorých partneri v projekte spolupracujú.
Charakteristika centralizovaných projektov v rámci programu SOCRATES
• Partneri, zúčastnení na projekte pochádzajú z rôznych európskych krajín. Preto je „európska dimenzia“ súčasťou všetkých projektových aktivít a mala by jej byť venovaná náležitá pozornosť.
• Konzorcium často tvorí „zmiešané partnerstvo“, teda rôzne typy inštitúcií, s rôznym prístupom a pracovným štýlom. Takéto partnerstvo môže byť prínosom pre všetkých zúčastnených.
• Pre členov projektového tímu, tvoreného rôznymi inštitúciami v rôznych krajinách je veľmi dôležitá efektívna a nepretržitá komunikácia. Musí sa plánovať už od začiatku realizácie projektu.
• Členovia tímu musia okrem svojej práce pracovať aj na projekte, a to niekedy s extrémne limitovanými finančnými a personálnymi zdrojmi
• Častokrát musia pracovať v časovej tiesni: dva alebo tri roky na realizáciu vzdelávacích produktov vysokej kvality je skutočne krátke obdobie, a okrem toho samotná práca na medzinárodnom projekte zaberie veľa času.
• Obzvlášť dôležité je precízne plánovanie, keďže projekt musí dodržiavať pôvodný plán práce. Dôležité zmeny, týkajúce sa plánu práce, ktorý je rozpracovaný v prihláške, musia byť odsúhlasené zo strany Komisie.
• Treba sa pripraviť aj na obdobie neistoty - čas medzi podaním prihlášky a realizáciou, keďže pomer podaných a schválených projektov nie je príliš vysoký.
• Koordinátor a jeho inštitúcia musia podstúpiť aj určité finančné riziko, keďže kontraktor podpisuje zmluvu s Európskou komisiou (EK).

Kľúčové slová:

plánovanie projektu

budovanie tímu

organizácia

kontraktačný manažment

evaluácia

disemináciaObsah:
 • Úvod
  Plánovanie projektu
  Organizácia projektu
  Budovanie tímu
  Projektové stretnutia
  Evaluácia a diseminácia
  Kontraktačný a finančný manažment
  Prílohy