Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Poznámky z predmetu Projektový manažment

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46376
Posledná úprava
18.01.2016
Zobrazené
522 x
Autor:
mellow.ness
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt Z manažérskeho pohľadu projekt nie je bežná rutinná práca, ani dokument, ani plán, ale projekt je:
jedinečný
- špeciálny
- odlišuje sa od bežných úloh
- jednorazová činnosť s definovaným začiatkom a koncom
- má jasne definovaný účel a len jeden výsledok
- má pridelené konkrétne obmedzené zdroje (ľudské, materiálne...)
- pri jeho zahájení úspech nie je zrejmý
Projekt je úloha, ktorá je:
- zložitá
- nová
- náročná
- hodnotovo významná
- dôležitá
- nákladná
Projekt definuje nasledujúce tri podmienky, často označované ako trojimperatív:
- čas - jednorazová činnosť ohraničená začiatočným a konečným dátum
- zdroje (náklady) - limitované
- rozsah a kvalita výstupu - je cieľ projektu a slúži ako motivačný faktor
Projektový manažment
Od „všeobecného“ manažmentu sa odlišuje tým, že sa nesnaží za každú cenu optimalizovať riešenie úlohy, ale rieši ju tak, aby projekt bol realizovaný v danom termíne a aby zdroje boli rozložené a využívané počas celej doby trvania projektu (nesnaží sa z bodu A do bodu B dostať čo najkratšou cestou, ale za každú cenu sa do bodu B dostať v stanovenom termíne).
Projektový manažment je spôsob riadenia a koordinácie ľudských a materiálnych zdrojov počas životnosti projektu pri použití moderných techník riadenia na dosiahnutie vopred určených cieľov v danom rozsahu, nákladoch, čase, kvalite a ku spokojnosti účastníkov.

Kľúčové slová:

Project

Management

Definicie

procesy

grafy

rozpočet

brainstorming

zásadyObsah:
  • 1. Poznámky pojmy
    2. Poznámky praktické
    3. Poznámky grafy
    4. atď.