Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Projektovy manažment - prístupy k plánovaniu

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41145
Posledná úprava
10.12.2012
Zobrazené
1 887 x
Autor:
gabana
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálny projekt z predmetu Projektový manažment, tema Prístupy k plánovaniu. Projekt obsahuje teoretické roviny v prístupe k plánovaniu v projektovom manažmente.
 
V súčasnosti existuje mnoho teoreticky opísaných postupov ako riešiť rôzne typy projektov, avšak v praxi sa stretávame i s tým, ako niektoré projekty končia neúspechom. 
 
Úspech alebo neúspech projektu nie je závislý na jedinom rozhodnutí, či jedinom kroku v priebehu projektu, ale závisí od mnohých faktorov, nakoľko riadenie projektov zahŕňa celý komplex úloh a činností, ktoré treba dôkladne implementovať do jednotlivých fáz projektu. Je nutné uvedomiť si i to, že každý projekt je jedinečný a nie je teda možné navrhnúť jeden všeobecný - univerzálny prístup, avšakak budeme dbať na znalosti získané z teórie a na skúsenosti z praxe, môžeme predísť mnohým chyb, ktoré sa podpíšu na zlyhaní projektu. 
 
Teórie nie sú len prázdne slová, ale je to návod ako robiť veci lepšie a efektívnejšie. Nemali by sme preto brať teoretické znalosti na ľahkú váhu a mali by sme sa v čo najväčšej miere usilovať preniesť teóriu do praxe. 
 
Cieľom tejto práce je teoretické vymedzenie prístupov k plánovaniu projektu a ich možné uplatnenie v praxi.

Kľúčové slová:

projektový manažment

plánovanie

prístupy k plánovaniu

fázy projektu

sieťový diagramObsah:
 • ÚVOD 2
  1. PROJEKT A PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 3
  1.1 Čo je Projekt 3
  1.2 Vymedzenie projektového manažmentu 4
  2. FÁZY PROJEKTU 6
  2.1 Fáza definovania projetku 6
  2.2 Fáza plánovania projetku 6
  2.3 Fáza organizovania projetku 7
  2.4 Fáza kontroly 7
  2.5 Fáza ukončenia projetku 8
  3. PRÍSTUPY K PLÁNOVANIU PROJEKTU 9
  3.1 Dekompozícia prác na projekte 10
  3.2 Odhady zdrojov 10
  3.3 Definovanie závislostí medzi jednotlivými aktivitami 11
  3.4 Vytvorenie sieťového diagramu 11
  3.5 Priradenie právomocí a zodpovedností 13
  3.6 Vytvorenie Ganttovho diagramu 13

Zdroje:
 • Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. Projektový manažment.
 • Project Management Institute, Inc. PMBOK Guide – Fourth Edition
 • Tomáš Sabol - Peter Macej MANAŽMENT PROJEKTOV