Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41703
Posledná úprava
09.03.2013
Zobrazené
1 738 x
Autor:
cucien
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom projektu je vznik samostatne zárobkovej činnosti (vydanie živnostenského listu) s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti vo výške 2 647,73 € (uzatvoriť dohodu o poskytnutí príspevku).

Čiastkové ciele projektu a stratégie vedúce k ich dosiahnutiu:
Cieľ: obhájiť podnikateľský zámer, písomný test.
Stratégia: získať potvrdenie o úspešnom absolvovaní praktickej prípravy, vypracovanie a kontrola podnikateľského zámeru, štúdium legislatívy a vypracovanie kontrolného testu.
Cieľ: získať výpis zo živnostenského registra..
Stratégia: ohlásiť voľnú živnosť/podať žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, prevziať živnostenský list...

Kľúčové slová:

živnosť

SZČO

ciele projektu

prínosy projektu

riziká projektu

harmonogram

náklady

posúdenie vhodnosti

monitoring a kontrola projektuObsah:
 • OZOZNAM TABULIEK A ILUSTRÁCIÍ 4
  ZOZNAM SKRATIEK 4
  1. STRUČNÝ POPIS PLÁNU PROJEKTU 5
  2. DETAILNÝ POPIS PLÁNU PROJEKTU 6
  2.1. Ciele a prínosy projektu 6
  2.2. Dôvody vzniku projektu 6
  2.3. Očakávané prínosy projektu 7
  2.4. Hlavné riziká projektu 7
  2.5. Harmonogram projektu 7
  2.6. Náklady 11
  2.7. Posúdenie vhodnosti investície 11
  2.8. Sledovanie a kontrola projektu 13
  3. PREDCHÁDZAJÚCE SKÚSENOSTI 15
  4. POKRAČOVANIE PROJEKTU 15
  PRIPOMIENKY A NÁMETY K VYUČOVANIU A POČÍTAČOVEJ UČEBNI 15
  ČESTNÉ VYHLÁSENIE 15
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 16

Zdroje: