Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Prednášky na Projektový manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39593
Posledná úprava
23.02.2012
Zobrazené
1 250 x
Autor:
tatiana01
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. prednáška
Projekt
• Postupnosť úloh a aktivít, ktoré majú špecifický cieľ, sú časovo vymedzené, je stanovený rámec pre čerpanie zdrojov. (Kerzner)
• Dočasne úsilie vynaložené na vytvorenie unikátneho produktu, služby alebo špecifického výsledku. (Project Management Institute)
• Súhrn činností zameraných na dosiahnutie určitého cieľa v rámci daného rozpočtu a časového rozvrhu.

Základné črty projektu
• jasne stanovené ciele
• definovaná stratégia vedúca k dosiahnutiu týchto cieľov
• stanovené termíny začiatku a konca
• stanovený rozsah zdrojov a náklady (obmedzenia)
• špecifické prínosy realizácie (napr. konkurenčná výhoda, zvýšenie zisku, ekologické aspekty,...)

Črty projektu
• je jedinečný, systémový, obmedzený zdrojmi, neistotou a určitým rizikom
• je snahou o dosiahnutie zmeny počas limitovaného času pri dosiahnutí požadovaných kvalitatívnych parametrov s obmedzenými zdrojmi a nákladmi
• je unikátnym a jedinečným súborom činností (od rutinných odlišných v obsahu a cieľovom zameraní)
• má prvky neurčitosti a rizika (v dôsledku jedinečnosti a neopakovateľnosti)
• má dočasný charakter (z hľadiska ľudských, materiálnych a fin. zdrojov)
• má etapy a fázy, počas kt. sa môžu meniť zdroje ale aj úlohy a organizácia
• je úsilím v kto. všetky zdroje sú organizované za účelom uskutočnenia jedinečného súboru činností na dosiahnutie cieľa (napr. konkurenčnej výhody)
• je spoločným dielom odborníkov z rôznych oblastí
...

Kľúčové slová:

projekt

projektový tím

projektové riadenie

logický rámec

proces

procesný modelObsah:
 • Projekt
  Systémový prístup k projektovému manažmentu
  Integrované projektové riadenie
  Životný cyklus projektov
  Skupiny procesov pm – logický model vzťahov
  Skupiny procesov projektového manažmentu
  Organizačná štruktúra projektu
  Plánovanie projektu
  Pojem wbs
  Časový plán projektu
  Plánovanie ľudských zdrojov
  Tvorba projektového tímu
  Plánovanie nákladov
  Tvorba rozpočtu projektu
  Plánovanie a riadenie rizík projektu
  Monitorovanie a kontrola projektu
  Riadenie a ukončenie projektu